European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

Unijny sektor akwakultury może stać się bardziej konkurencyjny i przyjazny dla środowiska

Finansowany przez UE projekt NewTechAqua oferuje zaawansowane szkolenie z zakresu żywienia i zdrowia ryb oraz wspiera wprowadzanie na rynek nowych rozwiązań przeznaczonych dla sektora akwakultury.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Zakłady akwakultury odpowiadają za około 20 % produkcji ryb i skorupiaków w UE, dając zatrudnienie około 100 000 osób, przy czym Unia Europejska jest piątym co do wielkości graczem w sektorze rybołówstwa i akwakultury na świecie. Zatem inwestycje w badania i innowacje w dziedzinie zrównoważonej akwakultury odgrywają ważną rolę, gdyż mogą zwiększyć jej produktywność i konkurencyjność, zapewniając jednocześnie możliwość pokonania przyszłych wyzwań. Projekt NewTechAqua realizowany jest z myślą o ułatwieniu wykorzystania nowych technologii w celu zwiększenia zrównoważonego charakteru akwakultury. W ramach tej inicjatywy zaplanowano zaawansowany kurs dotyczący żywienia, karmienia i zdrowia organizmów wodnych hodowanych w zakładach akwakultury, który odbędzie się w dniach 5–9 czerwca 2023 roku w Hiszpanii. Przygotowano maksymalnie 30 miejsc, które czekają na profesjonalistów, doradców technicznych i naukowców działających w obszarach związanych z akwakulturą. Będzie to dla nich wyjątkowa okazja do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie fizjologii żywienia oraz wykorzystania standardowych i alternatywnych składników i strategii żywienia w celu poprawy zdrowia i jakości ryb. Ponadto kurs ten obejmie przegląd nowych technologii, które obiecują bardziej zrównoważony rozwój tej branży. „Naszym celem jest dostarczenie rozwiązań będących odpowiedzią na najbardziej palące wyzwania, przed którymi stoi dziś sektor akwakultury. Jednym z nich jest znalezienie sposobu na zmniejszenie zależności producentów pasz od mączki rybnej i oleju rybnego z połowów, który jednocześnie umożliwi poprawę zdrowia ryb i ich odporności na choroby”, wyjaśnia Bernardo Basurco, koordynator kursu. Zajęcia poprowadzą eksperci z instytucji badawczych, uniwersytetów i przedsiębiorstw z takich krajów jak Włochy, Norwegia, Portugalia i Hiszpania. Kandydaci mogą przesyłać swoje zgłoszenia tutaj w terminie do 6 marca 2023 roku. Mogą też ubiegać się o voucher na pokrycie kosztów podróży.

Wprowadzanie innowacji na rynek

W ramach projektu zorganizowano również konkurs NewTechAqua Award Challenge, którego celem było wyróżnienie innowacyjnych rozwiązań dla co najmniej jednego z sześciu głównych wyzwań. Organizatorzy oceniali je pod kątem zmian oraz korzyści społeczno-gospodarczych i środowiskowych, jakie mogłyby one przynieść dla sektora akwakultury. Wśród głównych wyzwań wymieniono zwiększenie wydajności systemów hodowli, szersze wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze akwakultury oraz wspieranie różnorodności gatunkowej ryb. W sumie wpłynęło 47 propozycji konkursowych, nadesłanych przez międzynarodowe start-upy, przedsiębiorstwa i centra technologiczne. Lista pięciu zwycięskich podmiotów zostanie ogłoszona w marcu 2023 roku. Wybrane firmy będą miały możliwość zaprezentowania swoich produktów i/lub usług wyspecjalizowanym odbiorcom z branży akwakultury na całym świecie. Ponadto będą mogły dołączyć do globalnego systemu innowacji NewTechAqua, znaleźć odpowiednich partnerów, którzy pomogą im rozwinąć proponowane rozwiązania, a także wziąć udział w intensywnych warsztatach coachingowych. Wszystkie pomysły zostaną zaprezentowane na kolejnej konferencji dotyczącej innowacji w dziedzinie akwakultury – Aquaculture Innovation Forum. Realizacja projektu NewTechAqua (New Technologies, Tools and Strategies for a Sustainable, Resilient and Innovative European Aquaculture) zakończy się w grudniu 2023 roku. Do tego czasu planowane jest opracowanie i walidacja zaawansowanych technologicznie, trwałych i zrównoważonych rozwiązań, które umożliwią poszerzenie i dywersyfikację produkcji ryb, mięczaków i mikroalg. Jeśli chcesz, żeby twój projekt został zaprezentowany jako „Projekt miesiąca” w kolejnym wydaniu magazynu, wyślij wiadomość na adres editorial@cordis.europa.eu i opowiedz nam o nim.

Słowa kluczowe

NewTechAqua, akwakultura, ryby, pasza, żywienie, rybołówstwo, mięczaki, mikroalgi