Skip to main content

Incubating High-IMPACT New Generation EdTech Disruptors for Inclusive & Personalised Learning

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przełom w edukacji: urzeczywistnianie pomysłów

Finansowany ze środków UE projekt pomaga start-upom oraz MŚP wprowadzać na rynek ich cyfrowe rozwiązania edukacyjne poprzez inkubatory, akceleratory i usługi mentorskie.

Społeczeństwo

Wysokiej jakości, sprzyjająca włączeniu społecznemu i dostępna edukacja cyfrowa – w taki sposób UE wyobraża sobie systemy kształcenia i szkolenia w Europie, jak to zostało szczegółowo opisane w Planie działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027. Odpowiedzią na ten kluczowy priorytet jest finansowany ze środków UE projekt IMPACT EdTech. „Powstał on z myślą o utworzeniu hybrydowego inkubatora-akceleratora dla start-upów z branży technologii edukacyjnych (EdTech) w Europie”, wyjaśnia Romane Leaute, koordynatorka projektu z European Schoolnet. Ściślej mówiąc, celem projektu było wsparcie europejskich podmiotów zajmujących się edukacją cyfrową w przebyciu drogi od obiecujących prototypów do realnych produktów poprzez stworzenie środowiska inkubacyjnego dla branży EdTech, oferującego wsparcie w zakresie działalności biznesowej i wejścia na rynek oraz dostęp do ekosystemu edukacyjnego zapewniającego wiedzę ekspercką. Projektem kierowały trzy organizacje o wzajemnie uzupełniającej się wiedzy fachowej: European Schoolnet, organizacja nienastawiona na zysk reprezentująca 34 europejskie ministerstwa edukacji w Europie; ISDI, akcelerator i szkoła biznesu i technologii na miarę ery cyfrowej; oraz FundingBox, organizacja specjalizująca się w możliwościach finansowania, partnerstwach i wiedzy społeczności technologicznych.

Aktywizacja najlepszych europejskich start-upów i MŚP

„W ramach trzech zorganizowanych przez nas otwartych zaproszeń wsparliśmy łącznie 43 start-upy i MŚP. Wybrano je spośród 751 zgłoszeń jako najbardziej obiecujące start-upy zajmujące się edukacją cyfrową”, podkreśla Maria Karpiłowska, kierowniczka projektu w FundingBox. Firmy te wzięły udział w rygorystycznym, 9-miesięcznym programie akceleracji inkubacji, podczas którego otrzymały możliwość szkolenia, mentoringu, testów na żywo, pilotażu w szkołach oraz finansowania bez udziału kapitału własnego. „Od samego początku zespół projektu kładł silny nacisk na spersonalizowaną naukę cyfrową i wspieranie rozwiązań sprzyjających włączeniu społecznemu, które mogłyby pomóc wprowadzić do edukacji równość pod względem płci, zdolności i innych aspektów”, dodaje Emily Carroll, kierowniczka programów innowacyjnych w ISDI.

Inkubacja i akceleracja

Dzięki wsparciu wiele firm szybko osiągnęło wysoki poziom dojrzałości. „Na ogół start-upy rozpoczynały projekt na piątym poziomie gotowości technologicznej (ang. technology readiness level, TRL), a kończyły na ósmym”, podkreśla Leaute. Ponadto pomiędzy start-upami a partnerami biznesowymi, akceleratorami i wczesnymi inwestorami odnotowano 91 wdrożeń. „Wypełniliśmy też lukę między start-upami a użytkownikami końcowymi i edukatorami ekspertów pedagogicznych, dyrektorami szkół itp.”, zauważa Leaute. W testowanie prototypów zaangażowanych było wielu edukatorów i uczniów, a w testach i działaniach pilotażowych wzięło udział prawie 2 000 uczniów z 18 różnych krajów. Przywiązując szczególną wagę do zwiększenia liczby rozpowszechnianych rozwiązań dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ang. special educational need, SEN), cztery start-upy skupiające się właśnie na SEN pod koniec etapu inkubacji zwalidowały swój prototyp. „Monitorowaliśmy również równość płciową wśród uczestniczących start-upów i potencjalne przypadki uprzedzeń ze względu na płeć w rozwiązaniach edukacyjnych. Wśród pracowników start-upów kobiety stanowiły średnio 40 %”, dodaje Carroll.

Dalsze prace: Projekt EmpowerED

„Jesteśmy przekonani, że start-upy będą nadal się rozwijać i zwiększać dojrzałość swoich rozwiązań, a my będziemy je nadal wspierać w ich przyszłych przedsięwzięciach. Będziemy również dążyć do umożliwienia większej liczbie edukatorów przyjęcia i wdrożenia przełomowych technologii edukacyjnych na ich zajęciach”, informuje Karpiłowska. Wnioski wyciągnięte z projektu IMPACT EdTech zostaną wykorzystane w nowym projekcie EmpowerED, którego celem jest stworzenie ogólnoeuropejskiej sieci. „Celem sieci będzie lepsze wyartykułowanie relacji między działaniami branży a politykami/programami sektora publicznego, które wspierają wdrażanie innowacji w edukacji”, podsumowuje Leaute.

Słowa kluczowe

IMPACT EdTech, start-upy, MŚP, edukacja cyfrowa, cyfrowe uczenie się, technologie edukacyjne, inkubator-akcelerator, spersonalizowane cyfrowe uczenie się, specjalne potrzeby edukacyjne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania