CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Article available in the following languages:

W jaki sposób pociąg może rozświetlić okolicę?

Dzięki połączeniu dotychczas niezależnych sieci elektroenergetycznych wykorzystywanych przez lekką kolej miejską z sieciami dystrybucyjnymi wykorzystywanymi przez miasta, Europa może zwiększyć stabilność sieci i wspomagać wdrażanie nowych technologii, w tym pojazdów elektrycznych.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność

Europejskie sieci dystrybucyjne i sieci trakcyjne wykorzystywane przez lekką kolej miejską dzielą szereg problemów – stanowią niezależne rozwiązania, których działanie jest uzależnione od niezawodności i stabilności zewnętrznych źródeł zasilania. Ich operatorzy przyglądają się obecnie bliżej zintegrowanym rozwiązaniom pozwalającym na zmniejszenie strat przesyłowych, zwiększenie stabilności sieci w miarę dodawania do koszyka energetycznego odnawialnych źródeł energii, a także przystosowania jej do potrzeb nowych technologii, w tym coraz popularniejszych pojazdów elektrycznych. W ramach projektu E-LOBSTER powstały dwa rozwiązania – urządzenie pełniące rolę inteligentnego urządzenia przyłączeniowego typu soft open point (sSOP) oraz system magazynowania energii oparty na akumulatorach. Tego rodzaju urządzenia są stosunkowo nowym rozwiązaniem na rynku urządzeń energoelektronicznych, charakteryzującym się dużą elastycznością, błyskawicznym czasem reakcji i wyjątkową wytrzymałością, dzięki czemu są dobrze dostosowane do rozproszonych systemów wytwarzania energii i rosnącej popularności OZE. Akumulatorowy system magazynowania energii zwiększa elastyczność i sprawność połączenia między dwiema sieciami. Co więcej, rozwiązanie opracowane w ramach projektu E-LOBSTER umożliwia wykorzystanie hamowania rekuperacyjnego, czyli procesu gromadzenia i magazynowania energii hamowania zwykle wydzielanej w formie ciepła w wyniku tarcia – takie rozwiązanie dodatkowo zwiększa efektywność energetyczną sieci trakcyjnej. Projekt został zaprezentowany w nowej serii filmów wyjaśniających CORDIS zatytułowanej „Poznaj unijne badania naukowe” (”Make the connection with EU-science”). „System zarządzania E-LOBSTER R+G stanowi wyjątkową i nowatorską platformę pozwalającą na monitorowanie działania systemu oraz sterowanie jego funkcjami w czasie rzeczywistym, zarówno na miejscu, jak i zdalnie. System może automatycznie i samoczynnie reagować na dynamiczne zmiany w sieci, maksymalizując wytwarzanie energii przez lokalne instalacje OZE dzięki umożliwieniu jej zużycia na bieżąco, pozwala także na korzystanie z opcji hamowania rekuperacyjnego oraz minimalizuje straty przesyłowe, ograniczając tym samym koszty dystrybucji”, wyjaśnia Giannicola Loriga, dyrektor ds. badań i rozwoju w zakresie sieci i strategii rozwoju w RINA oraz koordynator projektu E-LOBSTER. „Poznaj unijne badania naukowe” („Make the connection with EU-science”) to seria filmów wyjaśniających, które skupiają się na treściach naukowych oraz wykorzystaniu w praktyce rezultatów projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską.

Słowa kluczowe

E-LOBSTER, energia, kolej, sieć, energia hamowania, pojazdy elektryczne, OZE, magazynowanie energii, elektryfikacja, soft open point