Skip to main content
European Commission logo print header

European programme for the establishment of validated procedures for the detection and identification of biological toxins

Article Category

Article available in the following languages:

Sieć instytucji eksperckich działających na rzecz zmniejszenia zagrożenia bioterroryzmem

Rozbudowane programy szkoleniowe i skrupulatne prace laboratoryjne zwiększają gotowość UE na incydenty z użyciem najniebezpieczniejszych biotoksyn na świecie.

Bezpieczeństwo icon Bezpieczeństwo

W ostatnich latach wykorzystanie toksyn biologicznych przez terrorystów zagrażało społeczeństwu obywatelskiemu w Europie. W celu wyjścia naprzeciw przyszłym zagrożeniom finansowany ze środków UE projekt EuroBioTox zgromadził 63 instytucje eksperckie z 23 krajów. W projekcie brali udziały liderzy w zarządzaniu klęskami żywiołowymi, służby ratownicze oraz eksperci badań laboratoryjnych z sektorów bezpieczeństwa, zdrowia i żywności.

Przełom w dziedzinie certyfikowanych materiałów odniesienia

Jedno z głównych osiągnięć projektu jest bezpośrednim wynikiem pracy laboratorium molekularnego. W ramach projektu EuroBioTox wyprodukowano pięć certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM) dla następujących toksyn białkowych: rycyna, abryna, neurotoksyny botulinowe A i B oraz enterotoksyna B Staphylococcus aureus. To przełomowe osiągnięcie. Jak mówi koordynatorka projektu Brigitte Dorner: „Na całym świecie nie są dostępne żadne inne CRM dla tych biotoksyn, dlatego otrzymane odczynniki będą niezwykle przydatne dla laboratoriów eksperckich i praktyków, mając duży potencjał do dalszego wykorzystania po zakończeniu działalności projektu EuroBioTox". Certyfikowane materiały odniesienia opracowane w ramach projektu zostały szeroko udostępnione autoryzowanym instytucjom eksperckim, dzięki czemu świat stał się bezpieczniejszy. Zdaniem Dorner: „Materiały CRM są krytycznym „punktem zaczepienia” umożliwiającym prawidłowe wykrywanie, identyfikację i oznaczanie ilościowe biotoksyny znalezionej na miejscu zdarzenia. Te wszystkie informacje zebrane razem są powiązane ze skalą incydentu i pozwalają określić, jakie środki zaradcze należy podjąć”. Laboratorium EuroBioTox nie tylko wytworzyło certyfikowane materiały odniesienia, ale poczyniło również ogromne postępy w opracowywaniu metod in vitro i ex vivo do wykrywania wybranych toksyn. Stosowane obecnie testy na zwierzętach do wykrywania neurotoksyny botulinowej są wątpliwe etycznie, a badania prowadzone w ramach projektu wskazują na realne alternatywy dla nich.

Program szkoleniowy EuroBioTox

Wieloaspektowe możliwości szkoleniowe przygotowane w ramach projektu uzupełniają postępy laboratoryjne. Sieć zbudowana i wspierana przez EuroBioTox ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania bioterroryzmu. Jak przyznaje Dorner: „Wychodząc od naszych osiągnięć na koniec programu, niezwykle ważne będzie wykorzystanie osiągniętych zdolności do ustabilizowania sieci ekspertów, tak aby mogła podejmować skutecznie działała w przypadku incydentu”. W ramach EuroBioTox uruchomiono 19 kursów szkoleniowych opracowanych w celu wspierania partnerów z różnych środowisk i o różnym poziomie doświadczenia. Kursy te zapoczątkowały dyskusje multidyscyplinarne, a tym samym wzmocniły sieć podmiotów zaangażowanych w reagowanie na bioterroryzm. W ramach projektu zorganizowano również 11 badań biegłości dla różnych biotoksyn. Badania biegłości są opracowane do samooceny laboratoriów i obejmują wykrywanie, identyfikację oraz oznaczanie ilościowe określonych substancji. Ponad 29 laboratoriów wzięło udział w badaniach biegłości EuroBioTox. Stanowiły one podstawowe narzędzie do pomiaru dokładności i wydajności diagnostyki laboratoryjnej. Aby wzmocnić sieć reagowania na biotoksyny, w ramach projektu EuroBioTox stworzono repozytorium odczynników i narzędzi, w tym panel wysokiej jakości instrumentów wykrywających, takich jak przeciwciała monoklonalne. To repozytorium dostępne jest dla wszystkich partnerów w sieci projektu. Dodatkowe wysiłki na rzecz rozpowszechniania informacji obejmują stronę internetową, którą odwiedziło ponad 49 000 osób, cztery roczne biuletyny, ponad 60 prezentacji ustnych, liczne publikacje naukowe i różnorodne materiały e-learningowe, takie jak filmy wideo. Zaobserwowano wśród terrorystów zainteresowanie biotoksynami oraz umiejętność ich wykorzystania. Dzięki połączeniu doskonałej pracy laboratoryjnej i kompleksowej współpracy sieciowej EuroBioTox położył podwaliny pod skuteczne reagowanie na tego rodzaju zagrożenia.

Słowa kluczowe

EuroBioTox, biotoksyny, CRM, bioterroryzm, certyfikowane materiały odniesienia, testy na zwierzętach, badania biegłości

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania