Skip to main content

Ortho-logo-paedia

Article Category

Article available in the folowing languages:

Komputerowe wspomaganie poprawiania artykulacji

Technologie komputerowe wykorzystywane są do wspomagania terapii zaburzeń mowy w bardzo skuteczny i przyjazny dla pacjenta sposób.

Gospodarka cyfrowa

Pod auspicjami projektu OLP opracowano kompleksowy system komputerowy, który w istotny sposób może wspomóc terapię poszczególnych zaburzeń mowy na poziomie artykulacji. System ten łączy skutecznie funkcje automatycznego rozpoznawania mowy i uczenie się na odległość. W oparciu o materiał audio-wideo z mową pacjenta przekazywany w czasie rzeczywistym, możliwe jest przygotowanie terapii dostosowanej do potrzeb konkretnego pacjenta. Z pomocą modeli danych statystycznych opracowanych w trakcie fazy treningowej lub podczas sesji terapeutycznej dokonywana jest ocena wymowy. Narzędzia do uczenia się na odległość umożliwiają kontynuację współpracy i wymiany danych w celu dalszej analizy różnych przypadków. W skład zintegrowanego systemu wchodzi narzędzie do ćwiczenia artykulacji, wykorzystujące technologię mapowania fonetycznego w czasie rzeczywistym. Narzędzie STAPTk umożliwia wizualną ocenę artykulacji za pomocą map kinematycznych. Mowa użytkownika aktywuje kursor poruszający się po ekranie, ustawiony wcześniej na wybrane dźwięki. Im bliżej fale akustyczne są dźwięku docelowego, tym kursor przesuwa się bliżej określonego celu. Opracowany prototyp wykorzystuje technologię sieci neuronowych przygotowanych do mapowania dźwięków na płaszczyźnie. Głównym zastosowaniem tej innowacyjnej technologii jest terapia mowy polegająca na wykonywaniu ćwiczeń, które poprawiają artykulację. Wśród innych zastosowań wymienić można ćwiczenie wymowy w nauce języka obcego. Więcej informacji na temat projektu: http://www.xanthi.ilsp.gr/olp/

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania