European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Zero-hazard gas storage by multisensing optical monitoring system

Article Category

Article available in the following languages:

Monitorowanie zbiorników kompozytowych

Mając na celu promowanie bardziej ekologicznych i bezpiecznych pojazdów, w ramach projektu ZEM opracowano nowatorską metodę kontroli, wykorzystującą czujniki światłowodowe umieszczone w zbiornikach kompozytowych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Konieczność dalszego ograniczenia zanieczyszczenia wymogła na firmach działających w sektorze motoryzacyjnym promowanie bardziej ekologicznych pojazdów, np. napędzanych ogniwem paliwowym oraz gazem ziemnym. Lżejszy pojemnik na paliwo oznacza pozytywny wpływ na środowisko i pozwala zoptymalizować zużycie energii. W trosce o środowisko i oszczędność energii nie wolno zapominać o bezpiecznej konstrukcji pojazdu. Do tej pory większość metod kontrolnych wykorzystywanych w odniesieniu do pojemników na gaz ziemny obejmowała badanie hydrostatyczne przy ciśnieniu ok. 300 barów. Metoda ta wiąże się z koniecznością wyjęcia pojemników z pojazdu. Aby uniknąć wyjmowania pojemników, można przeprowadzić kontrolę wzrokową, jednak obie metody pozwalają wyłącznie na stwierdzenie, czy wyniki testu ciśnienia są pozytywne, czy nie. Rezultatem projektu ZEM było opracowanie nowej metody kontroli, która dostarcza opartych na solidnych podstawach informacji o zachowaniu zbiornika ciśnieniowego. Metoda ta wykorzystuje system czujników światłowodowych umieszczonych w zbiorniku, które dostarczają informacji zarówno podczas tankowania, jak i na etapach kontroli. Dlatego pozwala w prosty sposób wykryć odkształcenia, które mogłyby spowodować awarię. System monitoringu wykorzystuje progową wartość deformacji określoną na podstawie wartości nominalnej i uzyskaną w wyniku pierwszego testu deformacji. Po przekroczeniu tego progu konieczne jest powtórzenie kontroli. Po przetestowaniu nowej metody wykorzystującej czujniki światłowodowe stwierdzono, że pozwala ona na skuteczne wykrywanie nadciśnienia oraz nienaturalnych uszkodzeń, np. nacięć, skaz, uderzeń czy rozwarstwienia. Przewiduje się, że opracowany system wpłynie na polepszenie zarówno bezpieczeństwa pojazdów, jak i ich obsługi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania