CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

New breeding tools for improving mastitis resistance in european dairy cattle

Article Category

Article available in the following languages:

Genetyczny test markera zapalenia gruczołu mlekowego

Zapalenie gruczołu mlekowego stanowi poważne zagrożenie dla przemysłu mlecznego w Europie. Badacze zidentyfikowali ważne obszary genetyczne, które mogłyby ułatwić implementację programów hodowlanych w celu zmniejszenia występowania choroby.

Zdrowie icon Zdrowie

Zapalenie i/lub zakażenie gruczołu mlekowego jest chorobą wyczerpującą zarówno dla chorego bydła, jak i dla hodowcy. Oszacowano, że w ciągu roku tą chorobą może zostać dotknięte 40% wszystkich stad w Wielkiej Brytanii. Skutki zapalenia gruczołu mlekowego to zazwyczaj zmniejszona wydajność i jakość mleka, a także skrajnie przykre doznania krowy. Ulepszenia w hodowli i higienie zwierząt mogą poprawić sytuację, ale innym sposobem kontroli mogłaby być hodowla pod kątem oporności na zapalenie gruczołu mlekowego. W związku z tym w ramach projektu WE MASTITIS RESISTANCE zakończono badania mające na celu zmapowanie genotypu bydlęcego. Były one związane z charakteryzacją loci cech ilościowych (ang. QTL, quantitative trait loci), które wpływają na skłonność do zapalenia gruczołu mlekowego w stadach mlecznych. Fragmenty DNA związane z opornością na tę chorobę zostały przebadane w obrębie rodzin w rasach ayrshire (odmiana fińska), SRB (szwedzkie bydło czerwone) i duńskiej czerwonej. Są to rasy hodowane tradycyjnie w krajach nordyckich. Praktyka rolna na tych obszarach wykazuje bardzo silną tradycję rejestracji danych dotyczących zdrowia stad i ich oporności na choroby. Grupa naukowców z Duńskiego Instytutu Nauk Rolniczych skupiła się na opracowaniu testu haplotypu markera klinicznego zapalenia gruczołu mlekowego. Testy takie oparte są na dokładnym mapowaniu małego rejonu chromosomu 9. Ujawniło ono kilka alleli, które mogą jednoznacznie zidentyfikować wszystkie inne wymagane miejsca polimorficzne w tym rejonie. Oznacza to, że test na pewno przewidzi obecność w tym rejonie chromosomu pojedynczego polimorfizmu odpowiedzialnego za oporność na zapalenie gruczołu mlekowego. Wyniki są dostępne do wykorzystania w komercyjnych programach hodowlanych, złożono również wniosek patentowy na to zastosowanie. W połączeniu z kooperacyjną naturą inicjatyw hodowlanych w krajach nordyckich wyniki te będą bez wątpienia kluczowe dla opanowania tej istotnej ekonomicznie choroby.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania