Skip to main content

Zero-hazard gas storage by multisensing optical monitoring system

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zaawansowana technika produkcji zbiorników kompozytowych

W ramach projektu ZEM opracowano nowy proces produkcji nawijanych włókien pakułowych do prasowania laminatów zbrojonych, który może być wykorzystany do wytwarzania zbiorników kompozytowych przeznaczonych dla pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub wodorem.

Technologie przemysłowe

Uczestnicy projektu ZEM zajęli się kwestią monitorowania integralności strukturalnej kompozytowych zbiorników wysokociśnieniowych przeznaczonych do przechowywania gazu ziemnego i wodoru. W odróżnieniu od obecnie stosowanych, czaso- i kapitałochłonnych technik, sugerowane podejście wykorzystuje nowatorskie czujniki światłowodowe umieszczone w wysokociśnieniowych zbiornikach kompozytowych. Położono szczególny nacisk na proces produkcji zbiorników kompozytowych, w tym na nawijanie włókien na mokro oraz materiały do prasowania laminatów zbrojonych wykonane z pakuł. Nawijanie włókien to technika produkcji struktur z materiałów kompozytowych. Do najczęściej używanych materiałów należą włókno węglowe i szklane powlekane żywicami syntetycznymi podczas formowania. Proces nawijania włókien na mokro obejmuje kąpiel włókien w żywicy, a następnie nawijanie ich na obracający się trzpień. W procesie nawijania materiału do prasowania laminatów zbrojonych wykonanego z pakuł uprzednio zaimpregnowane włókna pakułowe są umieszczane na obracającym się trzpieniu. W porównaniu z metodą nawijania na mokro druga opisana metoda po przetestowaniu okazała się bardziej odpowiednia pod względem czasu produkcji, jakości laminatu i wpływu na środowisko. Opracowany proces jest już gotowy do wdrożenia. Chociaż metoda nawijania na mokro jest uznana za mniej kosztowną z powodu niskiej ceny stosowanych materiałów, przewiduje się, że różnica ta niedługo się wyrówna w związku ze stałym wzrostem cen włókien węglowych. Nawijane włókna pakułowe do prasowania laminatów zbrojonych są także odpowiednie do masowej produkcji węglowo-epoksydowych zbiorników ciśnieniowych. Proces ten może również znaleźć swoje zastosowanie w produkcji wałów napędowych z nawijanych włókien węglowo-epoksydowych w przemyśle okrętowym oraz węglowo-epoksydowych teleskopowych podajników paliwa w przemyśle lotniczym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania