Skip to main content

Engineering fiber and wood properties in poplar using innovative functional genomic approaches

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszona analiza drewna topoli

Opracowano bardziej efektywne metody oceny wzrostu i właściwości materiałowych drewna topoli.

Zdrowie

Drewno topoli jest odpowiednim surowcem do produkcji masy celulozowej i papieru. Wynika to z faktu, że włókna topoli mają prawidłowe wymiary do tworzenia papieru o gładkiej powierzchni i dobrych właściwościach optycznych. Jednakże topola zawiera również naczynia, które mogą powodować problemy podczas drukowania. Badania drewna i włókien były dotąd ograniczone ze względu na brak skutecznych metod pomiarowych. Projekt POPWOOD zaoferował nowatorskie informacje dotyczące sterowania budową włókien i właściwościami drewna topoli. Celem było poprawienie zrozumienia mechanizmów genetycznych i molekularnych kontrolujących rozwój naczyń i powstawanie drewna. Oprócz tego przeprowadzono analizę włókien i właściwości drewna młodych topoli i porównano je z cechami naturalnego drewna. Dlatego też można używać zaledwie kilkuletnich drzew jako surowca do produkcji masy celulozowej, co stwarza okazje ekonomiczne do szybkiego wykorzystania cech transgenicznych. Jednym z opracowanych sposobów było badanie zależności wiekowych. Jest to możliwe poprzez pomiar różnic we właściwościach pomiędzy poszczególnymi słojami przyrostu rocznego. Opracowano nową procedurę umożliwiającą badanie próbek przedstawiających poszczególne słoje roczne. Aby przeanalizować elementy naczyń w masie celulozowej, masa jest rozcieńczana i rejestrowane są obrazy poszczególnych elementów, takich jak włókna, elementy naczyń i podziarno. Ostatecznie stwierdzono, że nowa metoda mierzenia właściwości masy celulozowej jest najbardziej odpowiednia do użytku w sytuacji, w której analizie należy poddać ogromną liczbę próbek z topoli. Odnotowano duże zainteresowanie ze strony przemysłu i grup badawczych. Metody te zastosowano w innych projektach badawczych, a także w pracach kontraktowych nad osiką i eukaliptusem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania