European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Assessing and improving sustainablilty of urban water resources and systems

Article Category

Article available in the following languages:

Analizy przypadku miejskiej sieci wodociągowej

Oceny zrównoważenia miejskich zasobów wodnych i systemów przeprowadzone zostały w formie analiz przypadku w czterech miastach.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Posługując się narzędziami komputerowymi, w projekcie AISUWRS przeanalizowano różne istniejące obecnie sieci wodociągowe i scenariusze odprowadzania ścieków. Było to osiągane poprzez demonstrowanie sposobów, w jakie każdy ze scenariuszy różnił się w aspekcie usuwania zanieczyszczeń. Oszacowano stopień, w jakim ładunki substancji zanieczyszczających zdolne są do zanieczyszczania wód gruntowych. W celu dokonania weryfikacji i potwierdzenia modelu przeprowadzono w czterech miastach szczegółowe terenowe analizy przypadku. Miasta, które zostały objęte analizą przypadku to: Lublana w Słowenii, Gambier w południowej Australii, Rastatt w Niemczech oraz Doncaster w Anglii. Z uwagi na powstałe problemy, takie jak skąpa dostępność danych, nie można było zrealizować pełnego zakresu badań. Ponadto nie można było zastosować roboczej debaty odnośnie ostatecznej decyzji, ponieważ scenariusze robocze okazały się nieodpowiednie, a poza tym wyniki dotyczące wpływu zastosowanych środków poprawy zostały opóźnione.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania