Skip to main content

Remote product/customer support via extended enterprise.

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przemysł wytwórczy na czasie z konkurencją

Użytkownicy w Hiszpanii, Niemczech i Wielkiej Brytanii wzięli udział w opracowaniu rozwiązania problemu odczuwanego przez wytwórców w całej Europie. Problem dotyczy zasadniczo tego, że przemysł jest daleko w tyle z budowaniem skutecznych i nowoczesnych związków biznesowych ze swoimi klientami.

Zdrowie

Wytwórcy maszyn, dostarczający automatyczne maszyny produkcyjne dla innych wytwórców w Europie, stoją przed problemem obsługi tych urządzeń dla swoich klientów. Konsorcjum europejskich firm produkujących systemy oprogramowania oraz instytutów badawczych opracowało system REMOTE, stanowiący sposób obsługi produktów z dala od lokalizacji użytkownika. Jego celem jest rozszerzenie bazy wiedzy producenta do klientów za pomocą Internetu. Wyniki będą miały ogólnoeuropejski wpływ na przemysł poprzez unowocześnienie i zaktualizowanie sektora wytwórstwa za pomocą metod stosowanych już szeroko w innych sektorach. Firmy będą mogły zmniejszyć trudność obsługi klientów w różnych lokalizacjach geograficznych, umożliwiając w ten sposób producentom wyszukiwanie nowych rynków. Projekt REMOTE stanowi również zachętę do stosowania nowatorskich metod we współpracy firma-z-firmą. Projekt ma partnerów o szerokim zasięgu w Europie. Ponadto zachęcanie do korzystania z technologii internetowych umożliwiłoby firmom osiągnięcie wielu dodatkowych długoterminowych korzyści z Internetu. System REMOTE przeznaczony do gromadzenia wiedzy na temat produktów ułatwi zatrudnianie kobiet, osób w krajach wstępujących do UE i osób zatrudnianych po raz pierwszy, a także będzie promował mobilność pracowników w Europie. Efektywne wykorzystanie tego rozwiązania najprawdopodobniej przyczyni się do zmniejszenia szkód środowiskowych, takich jak wylewy, wycieki i opary. Te problemy, występujące w przypadku awarii urządzeń lub instalacji, polegają w chwili obecnej na szybkości dostawy ze strony producenta w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi klienta. System REMOTE pomógłby samym konsumentom rozwiązać wszelkie kwestie dotyczące urządzeń, zanim stałyby się one problem.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania