Skip to main content

Reduction of noise emission on machine tools

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wyciszanie hałaśliwych urządzeń mechanicznych z zastosowaniem tłumienia aktywnego

Belgijska firma inżynierska wynalazła urządzenie działające na zasadzie tłumienia aktywnego i w toku projektu NOISELESS zademonstrowała jego zaawansowaną charakterystykę pracy.

Technologie przemysłowe

Operatorzy narzędzi mechanicznych często są narażeni na hałas i wibracje na niebezpiecznym poziomie. Dziesięć organizacji pochodzących z sześciu różnych państw członkowskich UE połączyło siły, aby temu problemowi zaradzić. Projekt badawczy o nazwie NOISELESS został sfinansowany częściowo z funduszu programu GROWTH. Firma Micromega Dynamics, uczestnik projektu NOISELESS z Belgii, opracowała urządzenie tłumiące aktywnie (ang. Active Damping Device, ADD) nadające się do szeregu zastosowań. Tłumienie aktywne polega na ograniczaniu hałasu i drgań bezpośrednio u źródła, w przeciwieństwie do tradycyjnych środków zaradczych, w wypadku których próbuje się tłumić te zjawiska obudowami. Sercem ADD jest szczelnie zamknięty siłownik elektromechaniczny. Można nim operować zdalnie, używając skrzynki zawierającej niezbędne elektroniczne układy zasilające i sterujące. Zaletą belgijskiego urządzenia ADD jest to, że można je zamocować bezpośrednio do przedmiotu jego działania. Ponadto zostało opracowane tak, aby działało w szerokim zakresie częstotliwości: od 20 Hz do 2 kHz. Podczas realizacji projektu NOISELESS zostało przetestowane nowe urządzenie ADD, osiągając 15-procentowe tłumienie w szeregu zastosowań przemysłowych. Należy zwrócić uwagę, że wynik ten został uzyskany już w pierwszej próbie, bez jakiejkolwiek uprzedniej wiedzy o maszynie. Dzięki wyeliminowaniu potrzeby dostrajania urządzenia do konkretnej maszyny firma Micromega Dynamics uzyskała znaczną przewagę nad rynkową konkurencją.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania