Skip to main content

Controlled atmosphere pv concentrator

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wykorzystanie energii słonecznej bez przegrzewania

Badania prowadzone w ramach programu Energia, środowisko i zrównoważony rozwój doprowadziły do utworzenia bardzo efektywnego radiatora przeznaczonego do stosowania przy uzyskiwaniu energii słonecznej.

Energia

Europa zajmuje czołową pozycje w staraniach o zastąpienie paliw kopalnych odnawialnymi źródłami energii (RES, Renewable Energy Sources). Firma Solúcar Energía w Hiszpanii poczyniła znaczące postępy w koncentracji promieni słonecznych w celu wytwarzania elektryczności. Jednakże wydajność takich systemów często ograniczają bardzo wysokie temperatury. Firma Solúcar Energía połączyła siły z czterema innymi ośrodkami badawczymi biorącymi udział w projekcie CAC w celu oceny potencjału nowej koncepcji — sterowanego koncentratora promieniowania atmosferycznego do systemów fotowoltaicznych (CAC — controlled atmosphere photovoltaic concentrator). Najdelikatniejsze elementy systemu, takie jak reflektory, umieszczono w obudowie ochronnej. Firma Solúcar Energía nadzorowała opracowanie pasywnego radiatora dla koncentratora CAC. Przetestowano kilka różnych konstrukcji, wybierając na końcu model zawierający 12 wystających elementów w kształcie arkuszy, które zwiększają powierzchnię całkowitą, a w wyniku tego wydajność radiatora. Moduł skonstruowano ze stopu aluminiowo-manganowego. Rozpraszanie ciepła zostało wzmocnione poprzez zastosowanie jednoskładnikowego smaru silikonowego z drobinami ceramicznymi, a dokładnie smaru termicznego KP 30. Jego optymalne właściwości przewodnictwa cieplnego zwiększyły szybkość przewodzenia ciepła ponad dwa razy. Należy zwrócić uwagę, że smar KP 30 można przechowywać przez dłuższy czas bez pogorszenia właściwości, jednak przed użyciem zaleca się jego wymieszanie. Firma Solúcar Energía przetestowała nowy radiator w szerokim zakresie warunków pracy, łącznie z silnym wiatrem. Zebrane dane dotyczące oporu cieplnego świadczą o znacznym poziomie ochrony komponentów koncentratora CAC. W oparciu o te wyniki hiszpańska firma planuje zastosować ten nowy radiator w swoich przyszłych produktach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania