European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Targeting signals essential for angiogenesis

Article Category

Article available in the following languages:

Odcięcie dopływu krwi do komórek nowotworowych

Wszystkie komórki, aby wzrastać i przetrwać, potrzebują dopływu odpowiedniej ilości krwi. Naukowcy prowadzą badania nad tym fundamentalnym procesem w odniesieniu do rozwoju tkanki naczyniowej w nowotworach złośliwych.

Zdrowie icon Zdrowie

Rozwój nowotworu uzależniony jest od angiogenezy, czyli powstawania nowych naczyń krwionośnych. Proces ten warunkuje rozrost guza litego, natomiast gęstość sieci naczyń krwionośnych determinuje tworzenie się przerzutów oraz ich zasięg. Członkowie projektu ANTI TUMOR zajmowali się dokładnym określeniem działania białek sygnałowych w procesie angiogenezy pod kątem manipulacji genetycznej i tym samym hamowaniu określonych szlaków. Część zespołu badawczego, grupa naukowców na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie podjęła biomolekularne badania nad białkami zwanymi naczyniowo-śródbłonkowymi czynnikami wzrostu (ang. VEGF, vascular endothelial growth factor). Białka VEGF stanowią ważne białka sygnałowe w angiogenezie. Cząsteczki te wiążą się z receptorami umiejscowionymi na powierzchni komórki, tzw. receptorami VEGF (ang. VEGFR, VEGF receptors). Białka VEGF i ich receptory są więc ważnymi cząsteczkami w angiogenezie i tym samym stanowią idealny cel terapii genowej. Zespół badawczy opracował promotor genu VEGFR, osiągając jedną czwartą wielkości pierwotnej. Mimo to opracowany promotor zachował zdolność transkrypcji i produkcji cząsteczki receptora. Skuteczność promotora została zweryfikowana drogą analizy z zastosowaniem tzw. genu reporterowego lacZ w guzach eksperymentalnych. Został on opatentowany jako potencjalny wektor terapii genowej. Celem badań tej samej grupy naukowców było także zablokowanie angiogenezy nowotworu z jednoczesnym zachowaniem jego przepuszczalności naczyniowej. Zagadnienie to jest ważne w przypadku leczenia cytostatykami, które działają poprzez blokowanie receptorów umiejscowionych na powierzchni komórek nowotworowych. Badacze mutowali receptor VEGF2, po czym wprowadzali zmutowane receptory do ludzkich komórek śródbłonka. Komórki te mogły być następnie poddane kolejnej analizie z zastosowaniem techniki Western blot w celu dalszej identyfikacji białek. Wyniki badania mogą mieć duże znaczenie, ponieważ angiogeneza jest zjawiskiem ważnym z medycznego punktu widzenia, a lepsze zrozumienie jej szlaków biochemicznych przyniesie korzyści, zwłaszcza w kontroli nowotworów, w przypadku których występuje nadmierne unaczynienie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania