European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Novel tools for developing fusarium resistant and toxin free wheat for europe

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawa stanu upraw pszenicy i maksymalizacja korzyści konsumentów

Infekcje pszenicy przez grzyb fusarium mogą być szkodliwe dla całego łańcucha produkcji żywności i w rezultacie dla zdrowia konsumentów.

Zdrowie icon Zdrowie

Finansowany przez WE projekt FUCOMYR ma na celu wykorzystanie narzędzi molekularnych i genetycznych w celu identyfikacji genów, które mogą być odpowiedzialne za odporność pszenicy na infekcje grzybem fusarium. Mikotoksyny produkowane przez gatunki grzybów fusarium mogą być niezmiernie szkodliwe dla organizmu człowieka. Z tego względu opracowanie metod ochrony populacji pszenicy oraz zdrowia konsumentów stanowi bardzo ważne zagadnienie. Poprzez stworzenie odpowiednich narzędzi selekcji partnerzy projektu postawili sobie za cel wyizolowanie roślin charakteryzujących się naturalną odpornością na infekcje i — w oparciu o ich charakterystykę genetyczną — wyhodowanie odmian pszenicy odpornych na grzyb fusarium. Austriacki partner projektu, Instytut Genetyki Stosowanej i Biologii Komórki skoncentrował się na stworzeniu bibliotek DNA oraz plazmidów zawierających geny odpornościowe. Podstawowym aspektem projektu było uzyskanie odpowiednich ilości plazmidów odpornościowych, ponieważ są one niezbędne do transformacji pszenicy. Proces transformacji może zapewnić przekazywanie cechy odpornościowej kolejnym pokoleniom roślin i mieć podstawowy wpływ na stworzenie nowej odmiany pszenicy odpornej na zakażenia grzybem fusarium. Stabilność i „trwałość” procesu transformacji zależy w bardzo dużym stopniu od składu plazmidu i z tego względu przed jego dokładnym ustaleniem należy przeprowadzić dodatkowe badania. Protokoły tych badań mogą dostarczyć narzędzi przydatnych w wielu dziedzinach biotechnologii roślin.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania