Skip to main content
European Commission logo print header

Novel tools for developing fusarium resistant and toxin free wheat for europe

Article Category

Article available in the following languages:

Nadzieja na eradykację fuzariozy pszenicy ozimej

Przetestowano metodę sztucznej inokulacji pszenicy ozimej w nadziei na znalezienie środków zaradczych na pospolitą chorobę porażającą ziarno, wywoływaną przez grzyby przenoszone na materiale resztkowym.

Zdrowie icon Zdrowie

Fuzarioza kłosów (FHB) jest chorobą, która często poraża zbiory pszenicy, skażając je groźnymi mykotoksynami szkodliwymi dla zdrowia ludzi i zwierząt. Chore ziarna są zeschnięte i lżejsze. W następstwie tego rolnicy nadmiernie tracą plony, a przemysł zbożowy ponosi straty ekonomiczne. Aby temu zaradzić, w ramach projektu FUCOMYR opracowano nowe metody selekcji. Oparto je na markerach molekularnych genów oporności oraz strategiach selekcji in vitro opornej plazmy zarodkowej. Do testowania metody sztucznej inokulacji użyto ponad 100 odmian pszenicy ozimej, opryskując bezpośrednio kłosy roślin w okresie kwitnienia. Notowano oceny tych aplikacji i obliczano roczne wyniki w celu porównania danych z różnych okresów i miejsc. Uzyskane informacje są dostępne dla zainteresowanych hodowców i firm hodowlanych, dzięki czemu możliwe jest wyselekcjonowanie nowych genotypów opornych na FHB. Tym samym przeprowadzone prace mogą wesprzeć zrównoważoną produkcję zboża i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności w przemyśle zbożowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania