European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Advanced laser sensor systems for leading edge manufacturing

Article Category

Article available in the following languages:

Monitorowanie emisji spalin przez pojazdy poruszające się po drogach

Wraz z zaostrzaniem przepisów dotyczących jakości powietrza w Europie wzrasta zapotrzebowanie na skuteczne systemy monitorowania. Nowy spektrometr opracowany na Uniwersytecie w Manchesterze ma potencjalne możliwości uzyskania dużego udziału w rynku takich urządzeń.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Emisja dwutlenku węgla (CO2) przez samochody, przemysł i inne źródła nabrała nowego znaczenia w świecie zagrożonym zmianami klimatu. Wysiłki mające na celu monitorowanie CO2 oraz innych zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym były utrudniane przez niewystarczające możliwości i czasy reakcji urządzeń dostępnych obecnie na rynku. W ramach programu GROWTH uruchomiony został projekt badawczy wartości wielu milionów euro, którego celem była promocja wykorzystania regulowanych diod laserowych w takich zastosowaniach. Uniwersytet w Manchesterze (UMIST), uczestnik projektu ASSYST, kierował opracowaniem prototypowego spektrometru opartego na diodzie laserowej. Koncentruje się on na zakresie widma fal elektromagnetycznych w bliskiej podczerwieni (NIR, Near Infrared), w którym pochłaniają promieniowanie CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak tlenek węgla (CO). Główną zaletą spektrometru ASSYST jest krótki czas reakcji diody laserowej. Umożliwia to monitorowanie emisji powodowanej przez pojazdy szybko poruszające się po drogach, zapewniając dokładniejszy obraz rzeczywistego poziomu emisji spalin przez pojazdy w normalnych warunkach ruchu. Urządzenie to wykorzystano również na tradycyjnym stanowisku badawczym w warunkach laboratoryjnych w celu określenia, jak emisje zanieczyszczeń zależą od obciążenia silnika. Inną atrakcyjną cechą systemu jest możliwość łatwej rozbudowy w celu monitorowania szerokiego zakresu zanieczyszczeń powietrza. UMIST i jego partnerzy w programie ASSYST opracowali całe niezbędne oprogramowanie i elementy elektroniczne, które umożliwiają rozbudowę. Oprócz monitorowania pojazdów konsorcjum wykazało również przydatność systemu do monitorowania linii ogrodzenia oraz innych zastosowań z otwartą ścieżką pomiarową. Po zakończeniu projektu sukcesem uniwersytet UMIST zabiega o uzyskanie ochrony patentowej tego nowego spektrometru. Dalsze prace rozwojowe będą ukierunkowane na uwzględnienie innych zanieczyszczeń, szczególnie tlenku azotu i węglowodorów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania