European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Novel approaches to conserve our european heritage : bioremediation for building restoration of the urban stone heritage in european states

Article Category

Article available in the following languages:

Wykorzystanie zaprawy murarskiej w celu odrestaurowania historycznych budynków w Europie

W ramach starań o wykorzystanie bioremediacji przy restaurowaniu budynków należących do europejskiego dziedzictwa kulturowego opracowano nową zaprawę murarską w celu zastosowania bakterii redukujących azotany do kamienia.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wiadomo, że zanieczyszczenia występujące w miastach powodują wiele problemów. Jednym z nich jest niszczenie budynków należących do europejskiego dziedzictwa kulturowego. W związku z tym w ramach projektu BIOBRUSH zbadano możliwość wykorzystania bioremediacji przy odnawianiu kamiennych budynków w miastach Europy. Bioremediacja obejmuje użycie mikroorganizmów w celu przywrócenia pierwotnego stanu środowiska naturalnego, które zostało zmienione przez zanieczyszczenia. Dzięki rozległej współpracy między partnerami naukowymi, konserwatorami zabytków oraz przemysłem sprawdzono różne metody postępowania — laboratoryjnie, a następnie na starych budynkach. Działanie metod i związane z nimi zagrożenia oceniono w różnych warunkach klimatycznych północnej i południowej Europy. W ramach tego procesu opracowano nową zaprawę działającą jako czynnik nośny bioremediacji z wykorzystaniem bakterii denitryfikacyjnych (redukujących azotany). Opracowany cement wymagał krótszego czasu przenikania. Zastosowanie alginatu służącego do wiązania bakterii denitryfikacyjnych w zaprawie chroni ją przed alkalicznym pH, suchością i naprężeniami mechanicznymi i gwarantuje równomierne rozmieszczenie bakterii w materiale.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania