European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-24

Novel approaches to conserve our european heritage : bioremediation for building restoration of the urban stone heritage in european states

Article Category

Article available in the following languages:

Odwrócenie procesu starzenia się budowli europejskiego dziedzictwa kulturowego

W ramach europejskiego konsorcjum projektowego naukowcy badali mikroorganizmy w celu znalezienia nowych metod do zastosowania przy restauracji historycznych budowli. W ramach badania sprawdzono grupy bakterii, które potencjalnie mogłyby zostać zastosowane w budynkach publicznych w celu przywrócenia kamienia do pierwotnego stanu.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Historyczne budowle kamienne stanowią ważną część europejskiego dziedzictwa kulturowego. Niestety, ich konserwacja jest trudna i kosztowna. Zanieczyszczenia występujące w miastach powodują uszkodzenie materiałów, co oznacza konieczność częstszego prowadzenia pracochłonnych czynności renowacyjnych. W ramach finansowanego przez UE projektu BIOBRUSH realizowanego przez konsorcjum sześciu uczestników zidentyfikowano potrzebę opracowania nowego podejścia do problemu restauracji obiektów. Instytucje badawcze zaangażowane w projekt zbadały możliwość zastosowania bioremediacji, mikroorganizmów oraz ich enzymów w celu przywrócenia kamienia w tych budynkach do pierwotnego stanu. Badanie prowadzone było przez naukowców z School of Biological Sciences w Portsmouth. Zbadali oni bakterie redukujące siarczany, bakterie redukujące azotany oraz bakterie powodujące biologiczne wapnienie (biokalcyfikację). Bakterie powodujące biokalcyfikację pobrano ze strumienia w Somerset w Wielkiej Brytanii — było to 70 kultur. Próbki te zbadano pod kątem możliwości osadzania kalcytu na nośnikach stałych i płynnych. Badane bakterie redukujące azotany zostały wyizolowane ze środowiska limnicznego, morskiego oraz różnych środowisk glebowych w celu uzyskania szczepów mikroorganizmów odpornych na sól. Wyniki pokazały, że 12 z 36 przebadanych czystych kultur przejawia dużą aktywność. Przeprowadzone zostały również poszukiwania bibliograficzne dotyczące trzech różnych grup bakterii. Zostały one następnie przedstawione w oddzielnych tomach. Dzięki zbadaniu procesów zachodzących z udziałem mikroorganizmów będzie można zastosować odpowiednie metody postępowania w celu przywrócenia pierwotnego stanu środowiska naturalnego, zmienionego obecnie przez zanieczyszczenia. Po zakończeniu badań laboratoryjnych i wyizolowaniu odpowiednich mikroorganizmów będzie można zbadać sposoby dostarczania bakterii w odpowiednie miejsce. Celem projektu było zastosowanie tych metod postępowania na budynkach, aby ocenić ich działanie i związane z nimi zagrożenia. Zostało to zrealizowane w różnych warunkach klimatycznych północnej i południowej Europy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania