European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

DNA replication and biotechnological applications

Article Category

Article available in the following languages:

Zrozumienie replikacji DNA

Molekularny arsenał komórek obejmuje grupę narzędzi enzymatycznych, które oprócz realizacji swoich pierwotnych funkcji mogą również znaleźć liczne zastosowania w biotechnologii.

Zdrowie icon Zdrowie

W ramach finansowanego przez WE projektu REPBIOTECH skoncentrowano się na badaniach procesu replikacji DNA i wynikających z niego możliwych zastosowaniach w biotechnologii. Partnerzy projektu badali wszystkie aspekty replikacji DNA, w tym również system enzymów umożliwiający ten proces. Ogólne cele projektu obejmowały określenie nowych zastosowań dla tych enzymów (potencjalnie w przemyśle) oraz zapoczątkowanie rozwoju nowych leków opartych na inhibitorach DNA. Jednym z mikroorganizmów będących przedmiotem badań był hipertermofilny archeon Sulfolobus solfataricus. Ze względu na jego specyficzne cechy oraz powinowactwo do wysokich temperatur proces replikacji DNA tego mikroorganizmu jest szczególnie interesujący. Enzymy zaangażowane w proces replikacji DNA archeona Sulfolobus potrafią wytrzymać temperatury, które normalnie spowodowałyby denaturację DNA i dezaktywację wszystkich funkcji białek. Z tego względu jego enzymy są wyjątkowo przydatne w procesach wymagających stosowanie wysokich temperatur: od zastosowań w przemyśle do reakcji PCR (ang. polymerase chain reaction, łańcuchowa reakcja polimerazy). W ramach projektu REPBIOTECH naukowcom udało się uzyskać istotne informacje dotyczące układu chromosomów w systemie replikacji DNA u archeona Sulfolobus solfataricus. Dalsze badania pozwoliłyby na głębsze poznanie całego procesu i stworzenie nowych możliwości jego wykorzystania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania