European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

From river catchement areas to the sea : a comparative and integrated approach to the ecology of mediterranean coastal zones for sustainable management

Article Category

Article available in the following languages:

Edukacja dotycząca ochrony środowiska wykracza poza piaskownicę

Aby odpowiedzialne wykorzystanie zasobów piaszczystych plaż stało się powszechną praktyką, społeczeństwo musi zrozumieć swoje środowisko lokalne. Szkoła podstawowa to świetne miejsce na początek.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Jednym ze sposobów zachowania jakości środowiska Morza Śródziemnego jest określenie kluczowych połączeń między elementami ekosystemu przybrzeżnego a obszarami regionu, które mają na niego wpływ. W ramach projektu MEDCORE zastosowano interdyscyplinarne podejście, które obejmowało obranie za cel rejonów piaszczystych plaż oraz ich ekosystemów w celu zbadania czynników wpływających na równowagę rejonów przybrzeżnych. Ostatecznym celem było wyposażenie lokalnej społeczności w narzędzie, które polepszy zrozumienie ich własnego środowiska przez zrozumienie problemów związanych z danym scenariuszem. Aby upowszechnić wyniki badań, wykorzystano je w programie nauczania przedmiotów związanych ze środowiskiem w szkołach podstawowych. W ten sposób zebrane informacje naukowe mogą być sprowadzone na poziom lokalny. Uczniowie stanowią istotny segment populacji, ponieważ zdobywają oni wiedzę zarówno w rodzinie, jak i w szkole. Najpierw określono kluczowe pojęcia związane z ekosystemem plaż i wydm. Następnie przeanalizowano postrzeganie tych zagadnień przez dzieci oraz zintegrowano i przedyskutowano nowe informacje oraz wiedzę naukową. Niektóre z tematów dyskusji obejmowały definicje środowiska plaż i wydm, związki pomiędzy składnikami ekologicznymi systemu plaż i wydm, zachowanie ludzi na plażach oraz różny wpływ działalności ludzkiej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania