European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Industrially scalable high efficiency silicon solar cells (INDHI)

Article Category

Article available in the following languages:

Wydajna produkcja energii w ogniwach słonecznych

Obecne nieprzewidywalnie wysokie ceny ropy naftowej ponownie zwróciły uwagę na alternatywne i czystsze sposoby produkcji energii. Przemysłowa produkcja wysokowydajnych ogniw słonecznych zwiększyłaby wykorzystanie energii słonecznej.

Energia icon Energia

Dobrze znanym faktem jest ograniczenie wielkości zasobów naturalnych. Przy tym wysokie tempo rozwoju krajów rozwijających się spowodowało gwałtowny wzrost globalnego zużycia ropy. Co więcej, stale wzrastająca konsumpcja energii spowodowała szereg zagrożeń dla środowiska. Wśród tak zwanych alternatywnych źródeł energii energia słoneczna jest rozwiązaniem idealnym. Za pomocą krzemowych ogniw słonecznych energia słoneczna jest gromadzona, a następnie przetwarzana na energię elektryczną. W skali laboratoryjnej można wytworzyć wysokosprawne ogniwa słoneczne. W ramach projektu INDHI opracowano odpowiednie procesy przemysłowe do masowej produkcji ogniw słonecznych. Lepsze ogniwa słoneczne wytwarzane przemysłowo pozwolą na znaczący wzrost wykorzystania energii słonecznej. Podstawą każdego ogniwa słonecznego jest selektywny emiter. Jakość tego selektywnego emitera jest głównym czynnikiem wpływającym na sprawność ogniwa. Partnerzy projektu INDHI opracowali nowatorski selektywny emiter, przygotowany techniką sitodruku, przeznaczony do przemysłowych ogniw słonecznych z multikrystalicznego krzemu. Emiter wytwarzany jest metodą selektywnego nadruku past domieszkowych na materiale podłoża. Partnerzy projektu INDHI wykorzystali do przygotowania emitera komercyjne dostępną pastę domieszkową Soltech P101 do grubych warstw. Uzyskano szereg emiterów selektywnych o wartościach rezystancji w zakresie od dwudziestu do stu omów na centymetr kwadratowy arkusza emitera. Emitery selektywne uzyskane w ramach tego działania projektu INDHI zostały zoptymalizowane i przetestowane w szerokim zakresie. Wśród optymalizowanych parametrów były: sterowanie dyfuzją poprzeczną pasty domieszkowanej, reflektancja i charakterystyka właściwości złączy. Uzyskano sprawności dochodzące do dwudziestu procent.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania