European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Adaptive decision support system for stormwater pollution control

Article Category

Article available in the following languages:

Nadchodzi burza

W ramach prac prowadzonych wspólnie przez badaczy z Uniwersytetu Duńskiego zbadano potencjalne zagrożenia mogące wystąpić z powodu dużego napływu wody po burzy. Zaprezentowano narzędzia, które można zastosować do takiej oceny.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Kiedy występuje burza, gromadząca się woda może spowodować nieodwracalne szkody w otoczeniu. W środowisku miejskim może ona spowodować nie tylko zamieszanie wśród mieszkańców, ale też zniszczyć budynki i zagrozić bezpieczeństwu. W białej księdze zaprezentowanej w ramach projektu DAYWATER zbadano zagrożenia związane z wpływem wód burzowych na miasta. W pracy tej podkreślono między innymi znaczenie publicznego odbioru tego, co stanowi zagrożenie. Stwierdzono, że indywidualne postrzeganie tego samego zagrożenia jest bardzo różne. Po przyjrzeniu się definicjom w publikacji omówiono samo zarządzanie ryzykiem. Przedstawiono strukturę przydatną do analizy ryzyka. Omówiono krótko narzędzia do śledzenia potencjalnych zanieczyszczeń wód burzowych. Narzędzia te mogą zostać zastosowane do identyfikacji i oceny zagrożeń i słabych punktów. W publikacji poruszono także problem niepewności w zarządzaniu ryzykiem. Przedstawiono konstrukcję macierzy do analizy niepewności podczas podejmowania decyzji dotyczących zarządzania miejskimi wodami burzowymi. Stwierdzono, że decyzje można podzielić na cztery różne typy. Bazują one na różnicach opinii, jaki może być cel, i na dostępnej wiedzy dotyczącej technologii koniecznych do uzyskania celu. Na zakończenie przedstawiono wyniki kwestionariuszy przeprowadzonych w ramach projektu. Sporządzono macierz, w której systemy odprowadzania miejskiej wody burzowej podzielono na siedem różnych przedmiotów ryzyka i siedem różnych typów ryzyka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania