European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Evaluation and improvement of water quality models for application to temporary waters in southern european catchments

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawione modele jakości wody dla wód tymczasowych

W ramach projektu TEMPQSIM poprawiono skuteczność zarządzania zasobami wody w zlewniach rzek w regionie Morza Śródziemnego i w regionach półsuchych. Opracowane modele hydrologiczne i jakości wody odzwierciedlały okresy suche, bez przepływu wody, i efekt pierwszego przepływu spowodowanego deszczem.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Rozbudowane modele przetestowano w zlewniach w regionie Morza Śródziemnego. Poprzednie modele jakości wody opracowano dla stałych rzek i strumieni. Jednak takie modele nie przedstawiają dokładnie warunków w regionie Morza Śródziemnego, gdzie zlewnie zawierają system rzek tymczasowych, wysychających latem. W czasie trwania projektu modele zostały udoskonalone przez odpowiednich użytkowników i społeczności. Opracowano i sprawdzono wielkoskalowy model dostarczania, model jakości wody oraz szczegółowy model biochemiczny. Model dostarczania wykazał, że ilość wody wchodzącej do zlewni Morza Śródziemnego zależy od pory roku. Wyniki uzyskane z użyciem modelu zostały przeskalowane w celu wskazania znaczenia rzek tymczasowych na poziomie europejskim. Model jakości wody był skoncentrowany na dwóch głównych funkcjach, rozróżniając między aspektami biochemicznymi wód stałych i tymczasowych. Obejmowały one procesy biologiczne w zbiornikach, trwające nawet po zatrzymaniu przepływu wody powierzchniowej, oraz akumulację organicznych cząstek stałych. Model wykazał możliwość znacznej akumulacji materiału w kanałach w okresach suchych. Zarejestrowano również efekt pierwszego przepływu po silnym deszczu. Model biochemiczny zastosowano do badania skutków wysuszania i ponownego nawadniania zlewni w rejonie Morza Śródziemnego. Użyto go również do analizy ponownego zawieszania osadów w warunkach niskiego przepływu, kiedy występują znaczące zmiany koncentracji składników odżywczych. W czasie zalewania poziom zanieczyszczeń zmienia się zależnie od ilości wody wchodzącej do systemu. Informacje uzyskane w ramach projektu TEMPQSIM pomogły w przygotowaniu wytycznych dla modeli operacyjnych i w adaptacji aktualnych strategii zarządzania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania