Skip to main content

Evaluation and improvement of water quality models for application to temporary waters in southern european catchments

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badanie rzek tymczasowych w Europie Południowej

Projekt TEMPQSIM jest pierwszą zorganizowaną próbą scharakteryzowania rzek tymczasowych i określenia problemów dotyczących różnorodności biologicznej, jakości wody i innych elementów zdefiniowanych przez europejską Ramową Dyrektywę Wodną.

Zmiana klimatu i środowisko

Dynamika wody, transport składników odżywczych, osadów i zanieczyszczeń w rzekach tymczasowych są nietypowe. Aby zwiększyć naszą wiedzę na temat tych krótkotrwałych dróg wodnych, partnerzy biorący udział w projekcie TEMPQSIM przeprowadzili dokładne badania w kilku miejscach Europy Południowej. Wybrano cztery rzeki: Tagliamento i Mulargia we Włoszech, Krathis w Grecji i Pardiela w Portugalii. Zespół uczestniczący w projekcie TEMPQSIM, złożony z naukowców z kilku różnych uniwersytetów i instytutów badawczych z całej Europy, zebrał, przeanalizował i porównał dane z tych czerech miejsc. Pod względem niektórych parametrów, takich jak respiracja, badane lokalizacje znacznie się różniły, chociaż było to głównie spowodowane różnicami temperatury. Wykazano, że podstawowym czynnikiem wpływającym na wytwarzanie węgla przez bakterie była zawartość wody, a nie pochodzenie osadu. Z drugiej strony zdolność mineralizacji wzrastała wraz ze zwiększeniem ilości substancji organicznych. W trakcie projektu TEMPQSIM okazało się, że przepływy pojawiające się po krótkich i gwałtownych opadach poprzedzonych długimi okresami suszy ułatwiają ponowną dystrybucję składników odżywczych w dół rzeki. Ten mechanizm wpływa na zdolność zbiorników wodnych do podtrzymywania życia organizmów. Celem przyszłych prac jest określenie minimalnych warunków związanych z przepływem wymaganych do podtrzymywania życia na podstawie ograniczonych zasobów wodnych dostępnych w regionach półsuchych. Wyniki badań TEMPQSIM zostały rozpowszechnione w postaci artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych recenzowanych przez niezależnych ekspertów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania