European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Integrated biomass utilisation for production of biofuels target action h and j (CO-PRODUCTION BIOFUELS)

Article Category

Article available in the following languages:

Rafinerie produkujące bioetanol i wytwarzające energię elektryczną

W celu zrównoważonej koprodukcji biopaliwa i energii opracowano nowatorski i ekonomiczny system. Zintegrowany system utylizacji biomasy (IBUS, Integrated Biomass Utilisation System) wykorzystuje materiał biologiczny z dużą zawartością lignocelulozy do produkcji bioetanolu, wytwarzając jednocześnie nadwyżki energii elektrycznej.

Energia icon Energia

W przyszłości system IBUS będzie stanowić podstawę dla rafinerii produkujących biopaliwa. W ramach projektu CO-PRODUCTION BIOFUELS opracowano system produkcji bioetanolu poprzez zintegrowane przetwarzanie materiałów wsadowych w postaci zwykłego cukru, skrobi i słomy lub całych roślin uprawnych. Produkty uboczne tego procesu to pasza dla zwierząt (bydła i ryb) oraz biopaliwo stałe charakteryzujące się niską zawartością chlorków zasadowych. W projekcie zintegrowano produkcję biopaliwa z kogeneracją ciepła i energii elektrycznej (CHP, Combined Heat and Power). Umożliwiło to wykorzystanie dużych ilości niskotemperaturowej energii cieplnej powstającej podczas wytwarzania energii elektrycznej. Możliwe było też wytwarzanie maksymalnej ilości energii z biopaliw stałych poprzez ich współspalanie w kotle elektrowni. Korzyści z zastosowania systemu IBUS są znaczne i obejmują możliwość produkcji bioetanolu bez korzystania z paliw kopalnych. Uzyskiwane w tym systemie ogólne wartości emisji dwutlenku węgla (CO2) są ujemne, ponieważ po fermentacji ten gaz cieplarniany jest skraplany, natomiast ciekły CO2 jest używany do wspomagania eksploatacji ropy naftowej (EOR, Enhanced Oil Recovery). Proces jest całkowicie zrównoważony. Składniki odżywcze z użytych roślin są zwracane do gleby poprzez karmienie zwierząt, a bioetanol jest wytwarzany bez powstawania ścieków i lotnych związków organicznych, takich jak dioksyny. W systemie IBUS wykorzystano też w bardzo efektywny sposób odpady z gospodarstw domowych. Najpierw usuwano z nich materiał nadający się do recyklingu, a następnie frakcję biodegradowalną przetwarzano na bioetanol.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania