Skip to main content

Effective application of tofd method for weld inspection at the manufacturing stage of pressure vessels (TOFDPROOF)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zastosowanie metod mierzenia dyfrakcji metodą pomiaru czasu lotu (TOFD) do sprawdzania spoin

Mierzenie dyfrakcji metodą TOFD (Time Of Flight Diffraction) jest bardzo czułym i dokładnym badaniem nieniszczącym (NDT, Non-Destructive Testing) spoin pod kątem wad. W ramach projektu TOFDPROOF dostosowano zintegrowane podejście do stosowania metody TOFD w celu wykrywania i mierzenia wielkości wad w spoinach ze stali węglowej na etapie produkcyjnym.

Technologie przemysłowe

Projekt miał siedem celów, obejmujących wydajność sprawdzania metodą TOFD i procedury stosowania metody TOFD. Zajęto się też potrzebami szkoleniowymi i certyfikacyjnymi, a także opracowaniem kryteriów akceptacji. Pod uwagę również czynniki technologiczne, ekonomiczne i ludzkie. Wydajność metody TOFD została porównana i przeciwstawiona konwencjonalnym technikom badań NDT. Zostały one zdefiniowane w europejskich standardach stosowanych w badaniu naczyń ciśnieniowych na etapie produkcyjnym. Wyniki każdego badania przeprowadzonego na każdej próbce zostały zachowane w bazie danych umieszczonej w witrynie internetowej. Wyniki stosowania metody TOFD musiały zostać szybko i wiarygodnie porównane z wynikami uzyskanymi za pomocą innych metod NDT. W tym celu opracowano specyficzne narzędzia, aby ułatwić ten proces. Porównania były normalnie wykonywane przez stosowanie krzywych prawdopodobieństwa wykrycia (POD, Probability Of Detection) i narzędzi analizy statystycznej. W tym samym czasie opracowano również zoptymalizowane procedury TOFD i konkretne powiązane kryteria akceptacji. W ramach projektu TOFDPROOF powstały wytyczne szkoleniowe i certyfikacyjne, które zostały następnie rozpowszechnione w odpowiednich organizacjach. Były to m.in. społeczność badań NDT, Komitet Europejski na rzecz Standaryzacji (CEN) i firmy w Unii Europejskiej zajmujące się sprawdzaniem spoin. Metoda TOFD została następnie zastosowana na miejscu na dwóch składnikach spawanych. Umożliwiło to podkreślenie skuteczności technicznej i konkurencyjności finansowej metody TOFD w porównaniu z innymi badaniami NDT. Wyniki zostały następnie rozpowszechnione wśród specjalistów w zakresie badań NDT.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania