European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enhanced Human Robot cooperation in Cabin Assembly tasks

Article Category

Article available in the following languages:

Antropocentryczna robotyka wspomaga budowę wnętrz samolotów

Dzięki pomocy robotów ludzie budujący wnętrza samolotów mogą pracować wydajniej i w bardziej ergonomicznych warunkach. Uczestnicy pewnej unijnej inicjatywy postawili sobie za cel usprawnienie procesu montażu samolotów, budując zaawansowane roboty współpracujące (tzw. koboty), które zaspokajają potrzeby pracowników.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Finansowany przez Unię Europejską projekt EURECA zajmował się opracowaniem szeregu urządzeń oraz antropocentrycznych ram współpracy z operatorami, skupionych na potrzebach ludzi. Zespół skoncentrował się przede wszystkim na opracowaniu i produkcji trzech nowoczesnych prototypów do zadań logistycznych, montażu lekkich elementów (poniżej 14 kilogramów), a także ciężkich i nieporęcznych części o wadze przekraczającej 20 kilogramów. „Zaprezentowane prototypy umożliwią robotom i operatorom bezproblemową współpracę, a także realizację wszystkich najważniejszych scenariuszy występujących w ramach montażu wnętrz samolotów”, zauważa koordynator projektu Nicola Pedrocchi.

Nowy paradygmat współpracy z kobotami

Pierwszy prototyp opracowany przez zespół miał na celu zapoczątkowanie przełomowej zmiany w zakresie logistyki. Innowacyjny wózek samojezdny (AGV) stworzony przez badaczy został wyposażony w mechanizmy pozwalające na zmniejszenie nacisku na podłoże oraz w doskonałe urządzenia lokalizujące, które nie potrzebują zewnętrznych punktów odniesienia. Drugim z opracowanych prototypów jest nowatorski robot, który łączy w sobie wszystkie najbardziej zaawansowane technologie pozwalające na obsługę i montaż lekkich i nieporęcznych elementów, takich jak panele. Ostatnie rozwiązanie to nowoczesny robot wspierający, który może być dostosowany do wymagań poszczególnych zadań – jego zastosowanie pozwoli na wprowadzenie znaczących zmian w procesie montażu ciężkich i bardzo dużych części. Nowatorskie rozwiązania opracowane przez zespół przełożą się zarówno na lepsze warunki pracy, jak i na usprawnione zarządzanie procesem montażu kabiny i przedziału towarowego samolotów – dotychczas praca w takich miejscach wiązała się z brakiem przestrzeni manewrowej i ograniczonymi możliwościami obciążania podłogi kabiny. Wykorzystanie robotów przyczyni się do skrócenia czasu realizacji i zmniejszenia kosztów stałych produkcji. Co więcej, opracowane roboty mogą być dostosowywane do indywidualnych potrzeb i specyfikacji. „Podejście wykorzystane w ramach projektu EURECA może odmienić oblicze wielu procesów, w których montaż nieporęcznych i ciężkich elementów jest nadal wykonywany ręcznie – między innymi dotyczy to pojazdów ciężarowych czy pociągów”, zauważa Pedrocchi. „Ponadto nowatorskie koncepcje precyzyjnego pozycjonowania pojazdów autonomicznych bez konieczności wykorzystywania w tym celu zewnętrznego systemu mogą okazać się niezwykle przydatne w wielu sytuacjach związanych z logistyką”. Kwestię szybkich i bezproblemowych wdrożeń rozwiązano dzięki wykorzystaniu bezpłatnego i otwartego oprogramowania. Zespół skupiony wokół inicjatywy EURECA opracował nową bibliotekę innowacyjnych pakietów programów. Ogromne repozytorium oprogramowania może być wykorzystywane przez wielu integratorów robotów z całej Europy w celu realizacji wielu scenariuszy zastosowań.

Wspieranie współpracy ludzi i robotów we wszystkich procesach

Rozwiązanie opracowane przez konsorcjum projektu EURECA wykorzystuje jedynie informacje z czujników zamontowanych na robocie – system nie obejmuje ani nie wymaga żadnych elementów dodatkowych. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w zwykłych środowiskach pracy. Opracowane urządzenia mogą być również stosowane w innych zakładach produkcyjnych bez konieczności modyfikacji ich układów bądź wdrażania modernizacji. Producenci samolotów mogą czerpać dodatkowe korzyści z wykorzystania tego rozwiązania. Ze względu na zmniejszenie zakresu obowiązków pracowników, proponowane prace montażowe mogą zostać przeklasyfikowane. Obszerne analizy ryzyka przeprowadzone przez zespół wskazują, że proponowane rozwiązania są całkowicie zgodne z normami w zakresie bezpieczeństwa i w związku z tym mogą uzyskać stosowne certyfikaty. „Technologie opracowane w ramach projektu EURECA pokazują, że współpraca pomiędzy ludźmi i robotami pozwoli na skuteczne sprostanie najważniejszym wyzwaniom związanym z montażem nieporęcznych elementów w nieuporządkowanych środowiskach pracy”, zauważa Pedrocchi. „Opracowanie rozwiązań z zakresu robotyki prowadzi do zwiększenia ergonomii miejsc pracy, podnosi poziom użyteczności czynności montażowych i pozwala na cyfryzację procesów dzięki plikom dziennika oraz danym wizualnym, co umożliwia zapobieganie występowaniu błędów dzięki dedykowanym urządzeniom”.

Słowa kluczowe

EURECA, robot, montaż, samolot, wnętrze samolotu, logistyka, robotyka, ergonomia, kabina

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania