European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

NANOSTRUCTURED PHOTONIC SENSORS

Article Category

Article available in the following languages:

Przetworniki oparte na optyce

Pole technologii czujników zostało odnowione dzięki zastosowaniu zasad nanotechnologii. Innowacyjne podejścia rewolucjonizują tę dziedzinę i zwiększają zakres czułości czujników.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W finansowanym przez KE projekcie NANOPHOS połączono ekspertyzy partnerów w celu obejścia wad dostępnych aktualnie produktów czujnikowych. Głównym celem było zaprojektowanie nośnika, który mógłby reagować i wytworzyć odpowiedź optyczną opartą na syntetycznych nanokompozytach fotonicznych. Ta nowa klasa czysto optycznych czujników chemicznych miałaby zaawansowane właściwości i zwiększoną czułość. W ramach tego projektu Instytut Naukowy Weizmanna w Izraelu skupił się na potencjale cienkich warstw naparowanych wysepek złota (Au) jako przetwornikach. Celem było oszacowanie możliwości zastosowania zaawansowanych materiałów o unikatowych profilach właściwości w celu osiągnięcia celów projektu. Warstwy ze złotymi wysepkami zostały zastosowane w różnych badaniach zastosowań czujników i celem prac przeprowadzonych w ramach projektu NANOPHOS było opracowanie zoptymalizowanych przetworników opartych na tej technologii. Za pomocą naparowywania przygotowano ultracienkie warstwy i badano je, wykorzystując technologie mikroskopii sił atomowych (AFM, Atomic Force Microscopy) i mikroskopii skaningowej o wysokiej rozdzielczości (HR-SEM, High-Resolution Scanning Electron Microscopy). Gwarantowane są dalsze badania dotyczące zastosowania tej technologii w produkcji przetworników dla przemysłu wytwarzania czujników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania