European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Patterns of climate variability in the north atlantic

Article Category

Article available in the following languages:

Odtwarzanie temperatur powierzchni morza na Karaibach

Na Uniwersytecie w Göteborgu wykorzystano sztuczne sieci neuronowe do odtworzenia rejestru temperatur powierzchni morza na Karaibach dla kilku tysięcy lat wstecz.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wiadomo, że Ocean Atlantycki ma duży wpływ na klimat w Europie. Zrozumienie i możliwość przewidywania przyszłego stanu klimatu wymaga dokładnej wiedzy dotyczącej przeszłych warunków na Ziemi, z uwzględnieniem atmosfery i oceanów. Celem projektu PACLIVA było uzupełnienie rejestru temperatur powierzchni morza (SST, Sea Surface Temperature) na Karaibach do 8000 lat wstecz. Klimatolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji zbadali wiele rdzeni osadów zebranych w regionie. W celu datowania węglowego próbek pochodzących z Puerto Rico, Wysp Dziewiczych i w innych miejsc wykorzystano otwornicę planktoniczną Globigerinoides sacculifer. Następny etap obejmował rozszyfrowanie wartości temperatur SST na podstawie względnych koncentracji otwornic planktonicznych znajdowanych w różnych miejscach rdzeni osadów, odpowiadających różnym okresom w przeszłości. Pomocne w tym procesie były sztuczne sieci neuronowe (ANN, Artificial Neural Network), szkolone na danych GLAMAP (Glacial Atlantic Ocean Mapping — Odwzorowanie lodowców na Oceanie Atlantyckim) i weryfikowane przy użyciu kompletnego zestawu danych dotyczących atmosfery nad oceanem — COADS (Comprehensive Ocean Atmosphere Data Set). Wskaźniki statystyczne, takie jak pierwiastek z błędu średniokwadratowego prognozy (RMSEP, Root Mean Square Error of Prediction), wykazały dużo większą dokładność tej metody (rzędu połowy stopnia Celsjusza) w porównaniu do innych metod. Naukowcy szwedzcy odtworzyli następnie szereg czasowy temperatur SST dla okresów 0–2000 i 6000–8000 lat wstecz. Zaobserwowali, że w przeszłości wartości SST w ciepłej, a zwłaszcza w zimnej porze roku były ogólnie niższe niż obserwowane w czasach obecnych. Jednakże wpływ małej epoki lodowej był mniej widoczny, niż się spodziewano. Ostrzejsze spadki wartości SST, odpowiadające dobrze udokumentowanej aktywności plam słonecznych, zostały pomyślnie odtworzone przez sieci ANN. Z drugiej strony okazało się, że okresy maksymalnej aktywności słonecznej występujące 6000–8000 lat temu nie ogrzały Karaibów tak bardzo, jak innych regionów. Te wnioski będą stanowić wsparcie dla badań nad klimatem dotyczących roli Oceanu Atlantyckiego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania