Skip to main content

An integrated european scientific infrastructure for global change studies on forest and agroforest ecosystems utilising face technology

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrozumienie reakcji drzew na zwiększoną ilość CO2

Mamy nadzieję, że lasy na Ziemi mogą pochłaniać nadmiarowe ilości dwutlenku węgla, jakie ludzkość pompuje do atmosfery. Nowe badania miały za zadanie sprawdzenie tej hipotezy.

Zmiana klimatu i środowisko

Powszechnie wiadomo, że koncentracja dwutlenku węgla (CO2) w atmosferze stale wzrasta, ale nie do końca wiadomo, jaki wpływ będzie to miało na ekosystemy. Na przykład lasy przechowują znaczne ilości węgla, ale wiedza na temat możliwych skutków nawożenia z użyciem CO2 jest ograniczona. W projekcie EUROFACE zastosowano technologię wzbogacania wolnego powietrza dwutlenkiem węgla (FACE, Free-Air Carbon dioxide Enrichment) na stanowiskach topoli w Europie. Stężenie CO2 zostało sztucznie zwiększone zarówno nad, jak i pod ziemią. Pomiary wzrostu drzew w ciągu trzech sezonów zarejestrowano i porównano z uprawami, w których zastosowano nawozy konwencjonalne, oraz uprawami kontrolnymi. Dane zostały sformatowane i wprowadzone do modelu ANAFORE (Analysis of Forest Ecosystems) przez biologów z Uniwersytetu w Antwerpii w Belgii. Stwierdzili oni, że model mógł z powodzeniem odtworzyć znaczący wzrost sekwestracji węgla nie tylko w liściach i gałęziach, ale również w glebie. Natomiast nie było żadnych oznak zwiększonego wzrostu w nawożonych uprawach. Chociaż wyniki te przedstawiają możliwość zwiększonego poboru węgla przez lasy, które stanowią największy na świecie magazyn węgla, wygląda na to, że po trzech sezonach wzrostu może wystąpić nasycenie. Z tego powodu Uniwersytet w Antwerpii i jego partnerzy z projektu EUROFACE opowiadają się za kontynuacją monitorowania przez kilka dodatkowych okresów wzrostu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania