Skip to main content

A coupled advanced oxidation-biological process for recycling of industrial waste waters containing persistent organic contaminants

Article Category

Article available in the folowing languages:

Oczyszczanie ścieków za pomocą TiO2 i reakcji foto-Fentona

Przepisy prawne EU w postaci Dyrektywy IPPC (96/61/WE) przyspieszyły rozwój technologii recyklingu wody i kontroli zanieczyszczeń dla konkretnych gałęzi przemysłu. Systemy oczyszczania ścieków za pomocą reakcji foto-Fentona i dwutlenku tytanu zostały ocenione pod względem przydatności do uzdatniania wody zawierającej chlorowane rozpuszczalniki.

Zmiana klimatu i środowisko

W wielu gałęziach przemysłu nie przeprowadzano odpowiedniego oczyszczania ścieków z powodu braku dostępności gotowych systemów. Na skutek wprowadzenia Dyrektywy IPPC pojawiło się duże zapotrzebowanie na przydatne i niedrogie technologie. W ramach projektu CADOX zbadano dwie fotokatalityczne metody oczyszczania ścieków o dużym zanieczyszczeniu chlorowanymi rozpuszczalnikami niebiodegradowalnymi (NBCS, Non-Biodegradable Chlorinated Solvents): za pomocą reakcji foto-Fentona i z użyciem dwutlenku tytanu (TiO2). Oba systemy wzbudzają zainteresowanie, ponieważ wykorzystują światło słoneczne do generowania rodników hydroksylowych za pomocą półprzewodników pochłaniających promieniowanie UV po zanurzeniu w wodzie. Udowodniono, że oba systemy były odpowiednie do oczyszczania wody zanieczyszczonej substancjami NBCS. Jednak jeśli proces miał być przeprowadzany na dużą skalę, nie było możliwe hermetyczne uszczelnienie fotoreaktora. Dlatego podczas oczyszczania z użyciem TiO2 zostały bardzo rygorystycznie zastosowane warunki beztlenowe w celu uniknięcia emisji substancji NBCS do atmosfery. Metoda wykorzystująca reakcję foto-Fentona była uważana za bardziej odpowiednią dla operacji o dużej skali. Podczas reakcji foto-Fentona używany jest odczynnik Fentona, w którego skład wchodzą nadtlenek wodoru i katalizator żelaza. Dołożono wszelkich starań, aby reaktor pracował w odpowiedniej temperaturze, ponieważ ma to wpływ na powstawanie substancji NBCS i szybkość reakcji. Początkowe stężenie nadtlenku wodoru było również głównym czynnikiem kontroli fotokatalitycznego oczyszczania NBCS.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania