Skip to main content

Heavy duty diesel whole space combustion

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa dysza odblokowuje potencjał wtrysku alternatywnego paliwa

Nowa dysza wtryskowa opracowana przez Delphi Diesel Systems w Wielkiej Brytanii pomoże we wprowadzeniu na drogi czystszych pojazdów napędzanych olejem napędowym.

Technologie przemysłowe

Wysokowydajne pojazdy z silnikiem Diesla stanowią znaczące źródło zanieczyszczeń powietrza. Aby walczyć z tym problemem, Komisja Europejska ustanawia coraz bardziej rygorystyczne standardy emisji (na przykład EURO 5). Zadaniem dla przemysłu samochodowego jest zmniejszenie tych szkodliwych emisji bez ustępstw w zakresie wydajności paliwowej. Firma Delphi Diesel Systems i pięciu innych partnerów podjęło prace nad tym zadaniem w ramach projektu o nazwie HY-SPACE, będącego częścią prac ramowych BRT programu GROWTH. Skupili się oni na potencjale specjalnego systemu wtrysku paliwa (FIS, Fuel Injection System) zwanego zapłonem samoczynnym mieszanki jednorodnej (HCCI, Homogeneous Charge Compression Ignition). W przypadku systemu HCCI zapłon jest inicjowany przez skrajnie wysokie ciśnienie, zamiast przez iskrę, jak ma to miejsce w przypadku konwencjonalnych silników z spalaniem wewnętrznym. Brytyjscy inżynierowie opracowali specyfikacje dyszy dla silników HCCI odpowiednich dla zastosowań wysokowydajnych. Zdefiniowano niezbędne parametry, takie jak ciśnienie, przepływ, geometria dyszy (liczba i rozmiar otworów) oraz schemat rozpylania. Przeprowadzono również badanie przepływu wejściowego i wyjściowego zaworu. Powstała w ten sposób konstrukcja, zawierająca 24 otwory wtryskowe, osiąga wąski, stożkowy schemat rozpylania niezbędny do optymalnego działania przy zmniejszeniu emisji. Podczas testów przy ciśnieniu dochodzącym do 2000 barów prototyp okazał się również być bardzo trwały. Konsorcjum HY-SPACE, które obejmuje również kilku producentów samochodów, zbada możliwość zastosowania tej nowej technologii FIS w przyszłych pojazdach. Firma Delphi Diesel Systems planuje również wejście na rynek wytwórców sprzętu oryginalnego (OEM, Original Equipment Manufacturers).

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania