European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-21

Initiative and co-ordination to prepare laboratories in newly associated states for full implementation of the low-voltage directive (LVD)

Article Category

Article available in the following languages:

Standardy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa obywateli Estonii

W celu promowania długoterminowego wzrostu ekonomicznego w nowych państwach stowarzyszonych Unii Europejskiej wymagane jest spełnienie standardów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Aby promować postęp w tej kwestii w Estonii, przed jej przystąpieniem do Unii przeprowadzono kampanię informacyjną skierowaną zarówno do producentów urządzeń elektrycznych, jak i konsumentów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W Estonii przed jej akcesją w roku 2004 występowała luka w wiedzy na temat standardów UE dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa i sposobu, w jaki należy zastosować te standardy na rynku urządzeń elektrycznych. Pod nadzorem estońskiego Ministerstwa Spraw Ekonomicznych i Komunikacji przeprowadzono kampanię informacyjną. W ramach tej kampanii konsumenci i producenci dowiedzieli się, że w UE obowiązują surowe standardy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i standardy środowiskowe, do których należy się stosować. W ramach projektu LVD położono nacisk na wytwarzanie ulotek informacyjnych skierowanych do konsumentów z sektora urządzeń elektrycznych. W jednej z ulotek opisano znaczenie oznaczeń CE, a mianowicie co ten obowiązkowy znak zgodności oznacza dla bezpieczeństwa konsumenta. Opublikowana została także druga ulotka, zawierająca informacje na temat bezpieczeństwa elektrycznego w domu. Zostały one rozprowadzone w ponad stu sklepach i centrach handlowych w sześciu miastach Estonii. Zostały one również umieszczone na różnych powiązanych witrynach internetowych. Inną inicjatywą komunikacyjną była publikacja przewodnika na temat wprowadzania Dyrektywy niskonapięciowej (LVD, Low Voltage Directive) UE przeznaczonego dla producentów i importerów. Dyrektywa LVD ma na celu zapewnienie, że sprzęt elektryczny o pewnych ograniczeniach napięcia zarówno zapewnia wysoki poziom ochrony dla obywateli europejskich, jak i może być dostępny na jednym rynku w UE. Dyrektywa obejmuje sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku z napięciem w zakresie od 50 do 1000 V prądu zmiennego i od 75 do 1500 V prądu stałego. Przewodnik został rozprowadzony wieloma kanałami, którymi były m.in. Inspektorat Pracy, czasopisma przemysłowe, Centrum Kontroli Bezpieczeństwa Elektrycznego i inne odpowiednie organy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania