European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Arctic-subarctic ocean flux array for european climate: north

Article Category

Article available in the following languages:

Odpływ wód słodkich z Arktyki

Na skutek zmian gęstości woda słodka odpływająca z obszarów Arktyki do mórz subarktycznych może oddziaływać na prądy kierujące się na północ. Mogłoby to mieć wpływ na oceaniczny przepływ ciepła, a w konsekwencji doprowadzić do zmian klimatu w północno-zachodniej Europie.

Energia icon Energia

Klimat północno-zachodniej Europy jest wyjątkowo ciepły jak na tę szerokość geograficzną. Ciepło jest rezultatem wielu procesów oceanicznych zachodzących w Morzach Nordyckich i na obszarze Arktyki. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat ocieplenie Arktyki było trzykrotnie większe niż globalny wzrost temperatury powierzchni. Projekt ASOF-N ma na celu zrozumienie procesów odpowiadających za zmianę klimatu na najwyższych szerokościach geograficznych północnej części Oceanu Atlantyckiego. W ramach projektu ASOF-N zmierzono odpływ wód słodkich przez Cieśninę Fram, czyli kanał morski łączący Morze Arktyczne i Morza Nordyckie przebiegający między Grenlandią a Spitsbergenem. Cieśnina Fram jest korytarzem, którym wydostaje się z Arktyki największa ilość dryfującego lodu. Wraz z Cieśniną Davisa dostarcza również najwięcej wody słodkiej do Morza Labradorskiego i północnego Atlantyku. Do pomiaru sezonowych odpływów wód słodkich potrzebne były dane przestrzenne o dużej rozdzielczości. Rozległa pokrywa lodowa uniemożliwiła jednak w zimie dostęp do tego regionu. Problem rozwiązano dzięki użyciu lodołamacza straży ochrony wybrzeża do dotarciu w głąb lodu. Statek stanowił również bazę pomiarową przewodności, temperatury i głębokości morza, umożliwiając przeprowadzenie w ramach projektu ASOF-N pierwszych zimowych obserwacji hydrograficznych o dużej rozdzielczości. Dane uzyskane z modeli komputerowych wykorzystano do uzupełnienia luk czasowo-przestrzennych w obserwacjach oraz połączenia odpływów wód słodkich przez Prąd Wschodniogrenlandzki z ogólną cyrkulacją oceaniczną. Odkrycia dokonane w ramach projektu ASOF-N będą przydatne dla klimatologów, gdyż uważa się, że woda słodka z obszaru Arktyki ma wpływ na gęstość wody morskiej w wysokich szerokościach geograficznych. To z kolei wpływa na prądy morskie powodujące przepływ ciepła w oceanie do regionów północnych. Uzyskane informacje pomogą również ekspertom doradzającym instytucjom rządowym w lepszym zrozumieniu związku między odpływem wód słodkich z Arktyki a systemami klimatycznymi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania