CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-15

Microneuroendoscopy of spinal cord (MINOSC)

Article Category

Article available in the following languages:

Synergia w chirurgii rdzenia kręgowego

Partnerzy uczestniczący w projekcie UE MINOSC opracowali innowacyjny endoskop o ulepszonej zdolności nawigacyjnej. Jego dokładność i skuteczność zostały ocenione podczas zabiegów chirurgicznych w obrębie rdzenia kręgowego.

Zdrowie icon Zdrowie

U osób niepełnosprawnych z urazami oraz chorobami kręgosłupa (np. nowotworami) rozwijają się zmiany chorobowe w rdzeniu kręgowym. Skuteczne leczenie wymaga bezpośredniej wizualizacji kanału kręgowego za pomocą endoskopu. Po uzyskaniu dostępu do płynu mózgowo-rdzeniowego można uzyskać obraz zmian chorobowych oraz żądanych nerwów. Ze względu na szczególną wrażliwość rdzenia kręgowego, którego uszkodzenie może mieć bardzo poważne konsekwencje, wymagana jest technika o minimalnej inwazyjności. Aby spełnić te wymagania, partnerzy projektu MINOSC udoskonalili zdolność lokalizacji endoskopu, którą można oprzeć na orientacyjnych elementach anatomicznych rozpoznawanych przez chirurga. Opracowany system wykorzystywał mikroskopijny czujnik magnetyczny umieszczony na końcówce elastycznego endoskopu. Korzystając z ulepszonej zdolności lokalizacji endoskopu, partnerzy projektu z Uniwersytetu w Montpelier zbadali procedury leczenia czterech różnych stanów patologicznych z użyciem endoskopu Minosc. Dostęp do tkanki dał chirurgom możliwość przeprowadzenia szeregu procedur w tym samym czasie z użyciem powiązanego sprzętu. Zabiegi związane ze wspomnianymi czterema stanami patologicznymi umożliwiły zespołowi zbadanie zarówno skuteczności tych procedur, jak i aspektu bezpieczeństwa stosowania innowacyjnego endoskopu. Badane stany chorobowe obejmowały zmiany urazowe, wady rozwojowe (na przykład rozszczep kręgosłupa), nowotwory i pooperacyjne reakcje ze strony pajęczynówki. System podawania płynów endoskopu Minosc jest kolejnym kluczem do jego sukcesu w zabiegach chirurgicznych. Przykładem może być wprowadzenie neurotransmiterów w celu regeneracji tkanki nerwowej po urazowym uszkodzeniu kręgosłupa. Udało się również zastosować bardzo cienki cewnik do drenażu torbieli w przypadku wad rozwojowych występujących w rozszczepie kręgosłupa, natomiast przy pooperacyjnych reakcjach ze strony pajęczynówki zastosowano hydrodysekcję w celu delikatnego oczyszczenia. Możliwości stosowania endoskopu Minosc można rozszerzyć poprzez wykorzystanie wraz z innymi urządzeniami chirurgicznymi. Uzyskiwanie bezpiecznych obrazów na wrażliwym obszarze, takim jak rdzeń kręgowy, można połączyć z technikami nieinwazyjnymi w celu pełnego wykorzystania zabiegów chirurgicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania