Skip to main content

Immunological mechanisms of protection against classical swine fever virus: towards the development of new efficacious marker vaccines

Article Category

Article available in the folowing languages:

Reakcja immunologiczna na wirusa pomoru świń

Klasyczny pomór świń nadal stanowi poważne zagrożenie dla przemysłu mięsnego. W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską zbadano reakcję immunologiczną świń zarażonych pomorem świń. Badania prowadzone były w celu opracowania odpowiednich szczepionek.

Zdrowie

Wirus CSFV (wirus klasycznego pomoru świń) wywołuje silnie zakaźną chorobę zwaną pomorem świń. Skuteczne opanowanie tej choroby nie jest łatwe, ponieważ infekcja mniej wirulentnymi szczepami może mieć charakter przewlekły. Zakażone prosięta w populacji mogą utrzymywać pomór świń w jednostce hodowlanej na stałym poziomie. Co więcej, dzikie zwierzęta, takie jak dziki, stanowią bardzo silne potencjalne źródło wirusa. Europejski projekt IMPCSF ma na celu opracowanie szczepionek markerowych zapewniających przede wszystkim ochronę na wczesnym etapie. W ramach badania reakcji immunologicznych niemieccy naukowcy zajmującego się zdrowiem zwierząt Instytutu Friedricha-Loefflera zidentyfikowali epitopy, części antygenów rozpoznawane przez przeciwciała. W szczególności skupili się oni na głównym kompleksie zgodności tkankowej (MHC). Pierwszym krokiem było wywołanie produkcji limfocytów w organizmach świń. W tym celu świnie zostały zaszczepione wirusem CSV szczepu Glentarf. Naukowcy wykorzystali test limfoproliferacji komórek jednojądrzastych krwi obwodowej (PBMC) w celu monitorowania komórek T. Identyfikacja epitopów komórek T wymagała zastosowania różnych technik, w tym znakowania tymidyny izotopem wodoru 3H i wykorzystania zachodzących na siebie peptydów uzyskanych ze szczepu Glentarf. Testy pomogły zidentyfikować w białku wirusa 26 peptydów. Charakterystykę epitopów komórek T uzyskano dzięki użyciu barwienia CFSE i cytometrii przepływowej. Naukowcy odkryli, że w proces zaangażowane były głównie komórki T CD4+, a antygeny prezentowane na powierzchni komórek zawierały kompleks MHCII. Aby uzyskać dalszy wgląd w potencjał aktywacyjny epitopów komórek T, zsyntetyzowano je w celu identyfikacji aminokwasów wiążących się z kompleksem MHCII. Aby to osiągnąć, podstawiono aminokwasy w różnych pozycjach, a następnie oceniono komórkowe reakcje immunologiczne. Zrównoważony program kontroli pomoru świń oparty na szczepieniach zwiększy konkurencyjność europejskiego przemysłu mięsnego. Co więcej, zabezpieczy źródło utrzymania hodowców świń stojących wobec zagrożenia masowym ubojem w razie wybuchu epidemii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania