Skip to main content
European Commission logo print header

Archeoseismology and Paleoseismology for the protection of cultural heritage and archaeological sites in the Middle East (Jordan, Lebanon, Syria and Turkey)

Article Category

Article available in the following languages:

Analiza danych sejsmicznych z obszaru Morza Martwego

Zgromadzono i przeanalizowano prace opisujące badania zagrożenia sejsmicznego w rejonie uskoku Morza Martwego oparte na historycznych zapisach aktywności. Dzięki temu określono ramy dla dalszych, bardziej jednoznacznych badań oraz pomoc w sprecyzowaniu elementów potrzebnych do określenia ryzyka sejsmicznego w przyszłości.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Wiele obszarów Bliskiego Wschodu znajduje się w pobliżu uskoku Morza Martwego, rejonu podatnego na silne zjawiska sejsmiczne. Duże trzęsienia ziemi są niszczycielskie z powodu utraty życia oraz kosztowne ze względu na poważne zniszczenia. Ze względu na bogate dziedzictwo kulturowe tych obszarów oraz na starożytne miasta, cytadele, fortece i miejsca wykopalisk archeologicznych w ramach projektu APAME starano się zgromadzić i przestudiować informacje dotyczące podatności na zagrożenia sejsmiczne. Dokonano tego, łącząc badania historyczne, archeologiczne oraz badania na temat niebezpieczeństwa trzęsień ziemi. Analiza projektu wykazała, że zgromadzono ogromną ilość danych i badania dały istotne wyniki. Brak najważniejszych danych sejsmologicznych, takich jak zapisy sejsmometru i akcelerometru, przeszkodził jednak w utworzeniu pełnej analizy zagrożeń sejsmicznych. Przykładowe scenariusze z poprzednich badań na obszarze Libanu zawierały oceny zagrożeń sejsmicznych, mimo to nadal potrzebny jest pełny, parametryczny katalog sejsmiczny, w którym znalazłaby się analiza obszarów południowo-wschodniej Turcji, Syrii, Libanu, Izraela, Palestyny i Jordanii. Niezbędne będzie dokładne określenie położenia tych obszarów oraz intensywności historycznych i zmierzonych zjawisk sejsmicznych. Ostatnie trzęsienia ziemi mogą pomóc w lepszym zrozumieniu parametrów prędkości, zjawisk zachodzących w głębi skorupy ziemskiej i na jej powierzchni oraz współczynnika aktywnej deformacji w pobliżu uskoku Morza Martwego. Najprawdopodobniej współczesne programy nieliniowego mapowania zagrożeń nie są w stanie uwzględniać takich warunków. Dzięki badaniom archeologiczno-paleosejsmicznym projekt APAME może jednak udostępnić zapisy zagrożeń sejsmicznych w przeszłości, które z kolei mogą posłużyć do rozszerzenia aktualnej i przyszłej wiedzy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania