Skip to main content

Cost effective solar photocatalytic technology to water decontamination and disinfection in rural areas of developing contries (SOLWATER)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dezynfekcja wody z zastosowaniem fotokatalizatorów

Każdy potrzebuje dostępu do czystej wody - naukowcy z UE pracują, aby ten cel można było osiągnąć. Europejscy naukowcy badali sposoby dezynfekcji wody polegające na wykorzystaniu energii słonecznej z fotokatalizatorami opartymi jednocześnie na tytanie i rutenie.

Technologie przemysłowe

W ramach projektu SOLWATER opracowano metody oczyszczania wody pitnej dla odległych i odosobnionych społeczności w Ameryce Łacińskiej. Badano dezynfekowanie wody pitnej przez fotokatalizę z zastosowaniem tlenku tytanu (TiO2) i kompleksów Ru(II) w fotoreaktorach słonecznych. Zarówno elementy z TiO2, jak i z kompleksów Ru (II) okazały się skuteczne, gdy były stosowane osobno. Nie stwierdzono, aby łączny efekt użycia obu związków jednego po drugim był większy, niż gdy używano ich oddzielnie. W doświadczeniach, w których kompleksy Ru(II) były osadzone na paskach polimerowych, stężenie bakterii E. coli spadło o cztery rzędy wielkości w ciągu godziny. Próba kontrolna, w której użyto samego światła bez katalizatora, wykazała, że największy wpływ na dezaktywację bakterii ma kompleks Ru(II). Ru(II) spowodował gwałtowny spadek stężenia bakterii, natomiast nie zmieniło się ono w wypadku próby kontrolnej. Zdolności dezynfekcyjne kompleksów Ru(II) osadzonych na papierze porównano także z TiO2 osadzonym na zestawach papieru marki Ahlstrom. Dezynfekcja fotosensybilizowana przebiegła szybciej w wypadku Ru(II) ze względu na wyższą stałą szybkości reakcji, która przyczynia się do sprawniejszego odkażania. Zbadano efekt, jaki daje jednoczesne użycie Ru(II) z TiO2. Aby ustalić, jaka jest sprawność układu hybrydowego, dwa różne katalizatory połączono w szereg. Okazało się, że najskuteczniejsze odkażanie uzyskano w eksperymencie, w którym użyto samego kompleksu Ru(II). Przeprowadzono też doświadczenia z TiO2. Nie stwierdzono lepszego działania dwóch katalizatorów w układzie szeregowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania