Skip to main content
European Commission logo print header

Cost effective solar photocatalytic technology to water decontamination and disinfection in rural areas of developing contries (SOLWATER)

Article Category

Article available in the following languages:

Dezynfekcja wody z zastosowaniem fotokatalizatorów

Każdy potrzebuje dostępu do czystej wody - naukowcy z UE pracują, aby ten cel można było osiągnąć. Europejscy naukowcy badali sposoby dezynfekcji wody polegające na wykorzystaniu energii słonecznej z fotokatalizatorami opartymi jednocześnie na tytanie i rutenie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W ramach projektu SOLWATER opracowano metody oczyszczania wody pitnej dla odległych i odosobnionych społeczności w Ameryce Łacińskiej. Badano dezynfekowanie wody pitnej przez fotokatalizę z zastosowaniem tlenku tytanu (TiO2) i kompleksów Ru(II) w fotoreaktorach słonecznych. Zarówno elementy z TiO2, jak i z kompleksów Ru (II) okazały się skuteczne, gdy były stosowane osobno. Nie stwierdzono, aby łączny efekt użycia obu związków jednego po drugim był większy, niż gdy używano ich oddzielnie. W doświadczeniach, w których kompleksy Ru(II) były osadzone na paskach polimerowych, stężenie bakterii E. coli spadło o cztery rzędy wielkości w ciągu godziny. Próba kontrolna, w której użyto samego światła bez katalizatora, wykazała, że największy wpływ na dezaktywację bakterii ma kompleks Ru(II). Ru(II) spowodował gwałtowny spadek stężenia bakterii, natomiast nie zmieniło się ono w wypadku próby kontrolnej. Zdolności dezynfekcyjne kompleksów Ru(II) osadzonych na papierze porównano także z TiO2 osadzonym na zestawach papieru marki Ahlstrom. Dezynfekcja fotosensybilizowana przebiegła szybciej w wypadku Ru(II) ze względu na wyższą stałą szybkości reakcji, która przyczynia się do sprawniejszego odkażania. Zbadano efekt, jaki daje jednoczesne użycie Ru(II) z TiO2. Aby ustalić, jaka jest sprawność układu hybrydowego, dwa różne katalizatory połączono w szereg. Okazało się, że najskuteczniejsze odkażanie uzyskano w eksperymencie, w którym użyto samego kompleksu Ru(II). Przeprowadzono też doświadczenia z TiO2. Nie stwierdzono lepszego działania dwóch katalizatorów w układzie szeregowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania