Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Artificial Mouse

Article Category

Article available in the following languages:

Organizacja informacji sensorycznych i informacji o ruchu

W trakcie realizacji projektu AMOUSE została nawiązana interesująca współpraca pomiędzy inżynierami projektującymi inteligentnego robota a neuronaukowcami zajmującymi się kwestią planowania i wykonywania ruchów.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Wszystkie informacje odbierane za pośrednictwem pięciu zmysłów, tj. wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku, są przetwarzane i interpretowane przez mózg i tworzą wewnętrzne odwzorowanie świata zewnętrznego. Z drugiej strony, zmysły wewnętrzne informują o położeniu różnych części ciała, jak również o sposobie ruchu ciała. Aby rozwinąć obecną wiedzę na temat sposobu organizacji i integracji wszystkich tych informacji, w ramach projektu AMOUSE zaproponowano model obliczeniowy, który stanowi podsumowanie istniejących wyników badań neurofizjologicznych. W oparciu o proste i dobrze znane mechanizmy integracji informacji poprzez różne modalności czuciowe przeprowadzono badanie nad stopniem wpływu percepcji ruchu na planowanie ruchów. Podczas realizacji projektu AMOUSE powstał niezależny robot. Natomiast w ośrodku University of Osnabrück w Niemczech przeprowadzono doświadczenia laboratoryjne, w których wykorzystana została symulowana aproksymacja przeprowadzona dla tego robota. Do sterowania robotem, który "uczył się" poruszać w labiryncie, wykorzystano model neuronowy. Bezpośrednich dowodów na zmiany w sposobie planowania ruchów dostarczyło badanie trasy robota. Niepewność robota przy ruchu w przód, przy skręcie w lewo lub w prawo na skrzyżowaniu została znacznie ograniczona po odwzorowaniu informacji uzyskiwanych za pośrednictwem czujników światła i dotyku. Niemniej jednak, interpretacja informacji o ruchu została uznana jako nierozłączny element procesu podejmowania optymalnych decyzji przy założeniu wymiernych ograniczeń. Partnerzy projektu AMOUSE zasugerowali, że neurony czuciowe mogą kodować wszystkie zasadnicze informacje, jednak nie są w stanie oddziaływać na proces podejmowania decyzji ani wpływać na ich wynik. Z drugiej jednak strony część obwodowego układu nerwowego, która jest zaangażowana w kontrolę ruchu, może poprzez ocenę złożoności zleconych zadań dokonywać regulacji, o ile wymagane jest podejmowanie decyzji na wysokim poziomie. Podczas konstruowania elastycznych systemów mających możliwość dostosowania do danego zadania, przeznaczonych dla robota AMOUSE, wykorzystane zostały najnowsze metody rekonceptualizacji zasad przetwarzania informacji.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania