Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Potencjał wodorostów zostaje doceniony

Poczynione zostały postępy przy rozwijaniu rozległej bazy danych o wodorostach, służącej do uzyskania szerokiego zakresu wiedzy w dziedzinie wykorzystywania wodorostów u wybrzeży Afryki.

Gospodarka cyfrowa

Wodorosty stanowią cenne odnawialne zasoby o wysokim potencjale wykorzystania znanym powszechnie przez ludność. Możliwości wykorzystania wodorostów są nieograniczone; obejmują one, by wymienić kilka przykładów, dziedziny kosmetyki, żywności oraz przemysłu farmaceutycznego. W rzeczywistości wodorosty wykorzystywane są regularnie, w sposób niepozorny, w formie łatwych do przygotowania produktów żywnościowych, a także w zakresie produktów domowych, takich jak pasta do zębów. Pomimo to, dotychczas nie było skutecznych środków, by rozpowszechniać aktualne informacje o najnowszej ewolucji przemysłowej wodorostów. Pod auspicjami projektu SEAWEEDAFRICA opracowano bazę danych o wodorostach, rozszerzoną na bazę AlgaeBase. AlgaeBase stanowi bazę informacji o glonach, obejmującą organizmy ziemne, morskie i słodkowodne. W bazie danych SEAWEEDAFRICA zebrano liczne zapisy, publikowane poprzednio w wyspecjalizowanych czasopismach, dzięki czemu stały się one łatwiej dostępne. Zapewniło to stworzenie zbioru informacji, dzięki któremu można było rozszerzyć wiedzę o wysokiej różnorodności biologicznej wodorostów u wybrzeży Afryki. Opracowanie jest nadzwyczaj ważne, ponieważ w branży przemysłowej wodorostów w krajach afrykańskich, pomimo ogromnej długości linii wybrzeża, nie prowadzono w zasadzie kluczowych badań rozwojowych, poza Tanzanią, Południową Afryką i Mozambikiem. W rezultacie tego, lokalna wiedza o wodorostach była dość skąpa, pomimo olbrzymiego potencjału dla ich wykorzystania. Baza danych o wodorostach obejmuje szeroki zakres informacji dotyczących danych ekologicznych, handlowych oraz technologicznych. Ponadto, stworzono listy kontrolne dla wodorostów znalezionych na wybrzeżach Namibii, Kenii oraz Afryki Południowej. Listy kontrolne zawierają zasadnicze informacje o każdym z krajów oraz środowisku ich wybrzeży. Informacje takie powinny być użyteczne dla zapewnienia postępów w przemyśle przetwarzania wodorostów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania