CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Physical frailty and loss of functional independence in old age : determinants and adaptations to physical activity (BETTER-AGEING)

Article Category

Article available in the following languages:

Aktywność fizyczna poprawia samopoczucie u osób starszych

Przeprowadzono badanie mające na celu określenie powiązań między słabością fizyczną a samopoczuciem psychicznym u osób starszych, które ma na celu poprawienie ogólnej jakości życia u tej grupy ludności.

Zdrowie icon Zdrowie

Słabość fizyczna u osób starszych jest głównym czynnikiem ograniczającym niezależne życie w tej grupie wiekowej, stwarzając ryzyko upadków i urazów, a także powodując wykluczenie z życia społecznego. Aby starsze osoby mogły przemieszczać się samodzielnie, zarówno w swoim domu, jak i poza nim, ważne jest lepsze zrozumienie tego zjawiska i polepszenie ich sytuacji. Mając na względzie wymienione cele, w ramach projektu BETTER-AGEING (Lepsze starzenie się) badano wpływ aktywności fizycznej, samopoczucia psychicznego i jakości życia na funkcjonowanie osób w wieku co najmniej 70 lat. W jednym z badań, które zostało przeprowadzone za pomocą standardowych kwestionariuszy, sprawdzano wpływ codziennej aktywności fizycznej na zdrowie psychiczne. Ogólnie rzecz biorąc, zarówno dane jakościowe, jak i ilościowe wskazują, że uczestnictwo w standardowym programie ćwiczeń poprawiało aspekty samopoczucia mentalnego. Jednakże niezbędne są dalsze badania w celu sprawdzenia, czy codzienna aktywność fizyczna może prowadzić do większej niezależności fizycznej osób w tym wieku. Wyniki podsumowano i rozpowszechniono w dokumencie dostępnym dla organizacji zajmujących się zdrowiem osób starszych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania