Skip to main content

Non-Intrusive Services to Support Focussed, Efficient and Enjoyable Local Activities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Opracowywanie przyjaznych środowisk obliczeniowych w ramach projektu FEEL

Nowe algorytmy pozwalające agentom oprogramowania na wydajną komunikację są ważnym krokiem w zakresie zmniejszenia inwazyjności sprzętu komputerowego.

Gospodarka cyfrowa

W znacznej części świata przydatne urządzenia, takie jak telefony komórkowe oraz komputery osobiste, stały się częścią codziennego życia. W celu uniknięcia przytłoczenia liczbą urządzeń prowadzone są działania mające na celu zapewnienie takich samych usług, jednak bez potrzeby pośrednictwa komputera. Dzięki programowi Information Society Technologies (Technologie społeczeństwa informacyjnego) sfinansowano przełomowe badania w tej dziedzinie. Na przykład w ramach programu wsparto organizacje zaangażowane w projekt FEEL na polu badań możliwości agentów oprogramowania. W wyniku trwających trzy lata eksperymentów opracowano kilka nowych prototypów. Informatycy z brytyjskiego University Southampton odkryli sposoby przyspieszenia przesyłu informacji pomiędzy agentami dzięki argumentacji. Na podstawie dokonanych odkryć opracowano nowe algorytmy, które zastosowano w oprogramowaniu FEEL po przeprowadzeniu szczegółowych testów. Należy zwrócić uwagę na fakt, że algorytmy te można stosować nie tylko w oprogramowaniu FEEL, ale także szerzej – w modelach przetwarzania rozproszonego. Szybkość tych algorytmów może okazać się szczególnie przydatna w zastosowaniach wymagających wymiany danych w czasie rzeczywistym, między innymi w handlu internetowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania