Skip to main content

African satellite communication and Galileo applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Otwarte drzwi łączności dla Afryki Południowej

Perspektywy stworzenia powiązanych aplikacji nawigacji oraz łączności w Afryce Południowej, może wiązać się z nadzieją wzmocnienia wzrostu gospodarki w tym kraju, jak też w otaczających go regionach.

Gospodarka cyfrowa

Nawigacja satelitarna oraz aplikacje łączności są obecnie postrzegane normalnie w wielu aspektach nowoczesnego życia na całej kuli ziemskiej. Natomiast w Afryce Południowej i sąsiadujących z nią krajach, w regionie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC), potrzeby dotyczące telekomunikacji są nadzwyczaj zróżnicowane i różnorodne. Ośrodki miejskie różnią się znacznie od obszarów o mniej rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacji. Podniesienie świadomości w odniesieniu do nawigacji satelitarnej oraz aplikacji łączności w tym regionie jest niezbędnym krokiem dla rozwoju kraju. W ramach projektu Afsaga postanowiono zbadać nowe możliwości nawigacji satelitarnej dla Afryki Południowej. Poza tym, ustalono szereg potencjalnych aplikacji, jak również przeszkód, które mogą wystąpić podczas realizacji opracowania. Wkrótce po zainicjowaniu prac projektu, w sierpniu 2007 roku, zorganizowano warsztaty robocze w południowoafrykańskim mieście Pretoria. Zadaniem warsztatów było lepsze zrozumienie, jakie określone aplikacje mogą być włączone za pośrednictwem Europejskiego Geostacjonarnego Systemu Pokrycia Nawigacyjnego (EGNOS) oraz systemu Galileo. Szczególny nacisk położono na aplikacje, które mogłyby współpracować w połączeniu z powiązaną telekomunikacją satelitarną i nawigacją satelitarną w regionie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej. W rezultacie tego zaproponowano szereg powiązanych aplikacji nawigacji i łączności. Brano pod uwagę takie dziedziny jak pomoc dla odbiorców transplantacji organów, poprawa wizyt w parkach narodowych oraz zapewnienie osobistego bezpieczeństwa i ochrony podczas trwania Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA 2010. Ustalono szereg przeszkód we wdrożeniu tych aplikacji, głównie związanych z przepisami, dostępnością, brakiem wiedzy i infrastruktury, kosztami oraz udostępnianiem danych. W celu przezwyciężenia tych ograniczeń, przedstawiono czterofazowy plan. Kluczowi, regionalni interesariusze z przemysłu, lotnictwa cywilnego i władz określili, jakie korzyści mogą odnieść społeczności tego regionu w wyniku wprowadzenia powiązanych aplikacji w dziedzinie nawigacji i łączności.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa

29 Sierpnia 2019