Skip to main content

Monolithic Adsorbent Columns for Extracorporeal Medical Devices and Bioseparations

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe materiały dla potrzeb procedur medycznych

Niezbędne jest stworzenie materiałów odpowiednich do procedur medycznych. W ramach projektu finansowanego ze środków UE opracowano materiały do zastosowania w leczeniu poważnych chorób.

Zdrowie

Celem projektu "Monolithic adsorbent columns for extracorporeal medical devices and bioseparations" (MONACO-EXTRA) było zbudowanie nowych kompozytowych, trójwymiarowych, monolitycznych filtrów kolumnowych do oczyszczania (hemoperfuzji) i transfuzji krwi. Materiały te mają wiele różnych zastosowań analitycznych i komercyjnych. Aby zrealizować te założenia, w projekcie wzięli udział specjaliści takich dziedzin, jak chemia syntetyczna, polimerów i powierzchni, a także nauki biomedyczne i biologiczne oraz inżynierowie, bioinżynierowie i immunolodzy. Uczonym przyświecał wspólny cel polegający na skuteczniejszym leczeniu pacjentów z uszkodzonymi narządami, nowotworami oraz chorobami autoimmunologicznymi. W toku realizacji projektu partnerzy dokonali syntezy szeregu nowych adsorbentów kompozytowych przy pomocy polimerów naturalnych i syntetycznych, żeli polimerów i węgla aktywnego. Materiały te zostaną zastosowane w urządzeniach pozaustrojowych, będących nową generacją sprzętu medycznego. Partnerzy opracowali także porowate mikrokoraliki polimerowe umożliwiające zwiększoną adsorpcję w pozaustrojowej hemoperfuzyjnej separacji krwinek. Zespół zaprojektował ponadto trójwymiarowe polimerowe kriożele do separacji krwinek. Uczeni dokonali optymalizacji skuteczności tych materiałów i materiałów kompozytowych pod kątem poszczególnych sytuacji klinicznych. Cel ten udało się osiągnąć dzięki opracowaniu metod umożliwiających materiałom zachowywanie właściwości adsorpcyjnych, co jest znaczącym przełomem. Wypełniając lukę między badaniami i tworzeniem praktycznych zastosowań, uczeni pracowali nad wprowadzeniem nowych materiałów i technik do obiegu komercyjnego. Innowacje te mogą istotnie umocnić europejską branżę produkcji materiałów biomedycznych i urządzeń medycznych. Wyniki omawianych prac mają potencjał, by pomóc w zwalczaniu poważnych chorób i powikłań, szczególnie u osób starszych. Dzięki stworzeniu nowych, skuteczniejszych materiałów do zastosowań medycznych oraz skróceniu długości pobytu w szpitalu, projekt ten przyczyni się do zmniejszenia obciążeń finansowych spoczywających na świadczeniodawcach w całej Europie.

Słowa kluczowe

Procedury medyczne, urządzenia medyczne, bioseparacja, oczyszczanie krwi, adsorbenty

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania