Skip to main content

Enabling protection for older children

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy manekin do testów zderzeniowych imitujący sylwetkę dziecka

Zespół unijnych naukowców stworzył nowego manekina do testów zderzeniowych na wzór dzieci w wieku 10–12 lat. Zmodyfikowano również protokoły testów i poddano analizie krzywe ryzyka obrażeń ciała z wykorzystaniem nowego wynalazku.

Transport i mobilność

Zgodnie z wprowadzonymi niedawno unijnymi przepisami, podczas jazdy pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dzieci o wzroście nieprzekraczającym 150 cm muszą korzystać z odpowiednich urządzeń przytrzymujących. Wcześniejsze testy przeprowadzano z przestarzałymi już manekinami z serii P, jednak nowa seria Q nie została jeszcze wykorzystana w testach obejmujących zderzenie boczne z uwzględnieniem dzieci w wieku 10–12 lat. W ramach finansowanego przez UE projektu EPOCH (Enabling protection for older children) opracowano prototyp nowego modelu manekina. Rozszerzono też istniejące protokoły testów, włączając do grupy docelowej dzieci starsze. Ponadto zespół projektu EPOCH zaproponował wartości graniczne wydajności z myślą o możliwych testach urządzeń przytrzymujących dla dzieci z wykorzystaniem manekinów z serii Q. Ostatecznym celem badaczy była ocena skuteczności urządzeń przytrzymujących dla dzieci w odniesieniu do dzieci starszych. Prace rozpoczęto od analizy wcześniejszych badań dotyczących obrażeń odnoszonych w wypadkach samochodowych przez starsze dzieci. Naukowcy poddali analizie również zebrane w Wielkiej Brytanii dane dotyczące tego typu obrażeń u dzieci w wieku 6–12 lat. Określono kluczowe mechanizmy powstawania urazów oraz miejsca, w których zachodzą, identyfikując tym samym wymogi odnośnie manekinów w zakresie możliwości dokonywania pomiarów. Zespół precyzyjnie opisał wspomniane wymogi, opracowując szczegółowe specyfikacje, które posłużyły za podstawę projektu nowego manekina. Specyfikacje te udostępniono następnie podmiotom zaangażowanym w projekt, które wskazały na potrzebę stworzenia fantomu imitującego sylwetkę dziecka w wieku 10,5 roku. Badacze wzięli pod uwagę opinie wspomnianej grupy i rozpoczęli prace nad stworzeniem nowego modelu manekina o odpowiednich wymiarach antropometrycznych. Sporządzono listę wymogów, między innymi funkcjonalnych i kalibracyjnych, względem nowego fantomu, któremu nadano nazwę Q10. Aby dowieść jego zgodności z wymogami, kryteria te zostały uzupełnione o dalsze, szczegółowe informacje. Naukowcy przyjrzeli się metodom opracowywania krzywych ryzyka obrażeń ciała, a następnie sporządzili zestaw tego rodzaju krzywych dla manekina Q10. Uczestnicy projektu EPOCH wyprodukowali fantom zgodnie z wcześniejszą specyfikacją. Na kolejnym etapie prac oceniono jego zgodność z wytycznymi na podstawie testu zderzeniowego z udziałem wózka. Dalsze testy wykazały, że prototyp Q10 spełnia wymogi zarówno badań regulacyjnych, jak i konsumenckich. Korzystając z osiągnięć projektu THORAX, naukowcy rozwinęli krzywe ryzyka obrażeń ciała tak, aby odzwierciedlały one wpływ nacisku pasa na klatkę piersiową manekina. Opracowali także kryteria wyniku pozytywnego/negatywnego dla manekinów, które mogą być stosowane wraz z unijnym prawodawstwem. Rezultaty projektu umożliwią przeprowadzanie bardziej realistycznych i bezpiecznych testów zderzeniowych z myślą o dzieciach. W przyszłości przełożą się one na wyższe bezpieczeństwo produktów motoryzacyjnych.

Słowa kluczowe

Manekin do testów zderzeniowych, dzieci, krzywe ryzyka obrażeń ciała, EPOCH, urządzenia przytrzymujące dla dzieci

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania