European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Exploring the glycosylation process during infection

Article Category

Article available in the following languages:

Wyjaśnianie uporczywych nawrotów wrzodów żołądka

Najprawdopodobniej wrzody żołądka nawracają z powodu reinfekcji poprzez jamę ustną. Właśnie odkryto fakty kluczowe dla wyjaśnienia i leczenia tego potencjalnie rakotwórczego schorzenia.

Zdrowie icon Zdrowie

Nawracające wrzody żołądka często przekształcają się w raka, przy czym mechanizm tego procesu nie był do końca jasny. Medycyna dotychczas odkryła, że groźna bakteria biorąca udział w powstawaniu raka żołądka często pojawia się w rejonie ust i tą drogą na nowo zakaża żołądek. Kluczem do zrozumienia wrzodów żołądka jest glikozylacja – proces, w którym glikany (zasadniczo cukry proste lub złożone) przyłączają się do białek i lipidów. Zespół projektu "Glikomika infekcji", całkowicie finansowanego przez UE, obecnie zajmuje się badaniem tych mechanizmów, mając nadzieję, że przyczyni się to do wzrostu skuteczności leczenia w tej dziedzinie. Badania już wykazały, że infekcje jelitowe u myszy i szczurów upośledzają glikozylację. Prace projektowe polegają obecnie na badaniu mechanizmów, które wpływają na cykl infekcji. Ostatecznie wyniki pozwolą na zaprojektowanie obiektów przemysłowych do hodowli komórkowych umożliwiających odtworzenie glikozylacji. W ten sposób zostanie zapewniona produkcja wysokiej jakości farmaceutyków glikoproteinowych – leków potrzebnych do zwalczania wrzodów żołądka oraz zapobiegania niektórym typom raka żołądka. Informacje te są bardzo istotne dla przemysłu farmaceutycznego, który na ich podstawie może opracować skuteczniejsze środki do leczenia wrzodów żołądka i eliminacji zagrożenia rakiem żołądka. Ważnym osiągnięciem projektu było opracowanie metody pozwalającej badać sygnalizację między jelitowymi komórkami odpornościowymi oraz sposób tymczasowego powstrzymywania syntezy białek przez niektóre komórki. Wynik będzie mieć istotne konsekwencje dla zrozumienia mechanizmów związanych z astmą i reakcjami zapalnymi. Dzięki osiągnięciom tego projektu europejska społeczność badawcza znalazła się w ścisłej czołówce na polu badań z zakresu glikomiki. Ponadto główni badacze zaangażowani w opisany projekt obecnie zakładają ośrodek badań glikomicznych na wydziale biochemii medycznej Uniwersytetu w Göteborgu (w Szwecji). Organizują też międzynarodowe warsztaty, których celem jest ustanowienie w Europie polityki badawczej w zakresie glikomiki i glikobiologii.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania