European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

SECURITY TECHNOLOGY ACTIVE WATCH

Article Category

Article available in the following languages:

Poszukiwanie rozwojowych opracowań w zakresie techniki ochrony

Eksperci w sprawach ochrony orientują się, że dzięki opracowaniom realizowanym przez naukowców europejskich, łatwiej jest uzyskiwać informacje o nowościach wprowadzanych w ich dziedzinie zainteresowań. Naukowcy opracowali technikę monitorowania opracowań w dziedzinie ochrony, oraz przekazywania tych informacji do odpowiednich osób w odpowiednim czasie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Celem niedawno zakończonego projektu pod nazwą "Aktywna obserwacja techniki ochrony" (STRAW), było pobudzenie europejskiej ochrony cywilnej poprzez ułatwienie współpracy między różnymi grupami, zwłaszcza naukowców, producentów oraz użytkowników docelowych. Zasadniczym opracowaniem projektu jest koncepcja narzędzia ułatwiającego realizację czynności, nazywanej przez partnerów "Aktywna obserwacja europejskiej techniki ochrony". Narzędzie to zapewnia ono monitorowanie domeny ochrony oraz wykrywanie stosownych i możliwych do zastosowania osiągnięć technicznych, wiedzy, doświadczeń oraz znajdowanie interesariuszy, a następnie przekazywanie tych informacji do osób, które mogą z tego korzystać w danym okresie czasu. Jest ono wspomagane jest przez portal obserwacji techniki, semantyczny silnik wyszukiwania oraz encyklopedię wiedzy wiki ("STRAWiki"), dostępną dla osób, które zarejestrowały się na stronie opracowanej przez projekt. Innym ważnym rezultatem jest raport podsumowujący wyniki projektu i prezentujący zalecenia na przyszłość. Zagadnienia zawarte w raporcie obejmują zarządzanie sytuacją kryzysową, zapewnienie prawa i porządku, obserwację granic oraz ochronę krytycznej infrastruktury. Poza innymi sprawami, raport wskazuje, iż potrzebne jest kontynuowanie prac, by pomimo istniejących granic umocnić połączenia pomiędzy interesariuszami w zakresie ochrony. Raport sugeruje także stworzenie europejskiej sieci ochrony, która mogłaby identyfikować i definiować wspólne założenia dla przyszłych badań naukowych w dziedzinie ochrony. Zgodnie z raportem, sieć taka mogłaby łączyć ze sobą wszystkich interesariuszy zaangażowanych w badania ochrony, obejmując władze europejskie i władze w poszczególnych krajach, kluczowe osoby podejmujące decyzje, instytucje naukowe, akademickie oraz przemysł ochrony. Można spodziewać się, że w przyszłości, proponowany w projekcie plan zrównoważenia tego sektora, wytyczy drogę dla dalszych wspólnych przedsięwzięć.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania