European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-27

Sub-surface Fast internal Engraving and Reading system for Anticounterfeiting applications

Article Category

Article available in the following languages:

Powinny liczyć się tylko rzeczy oryginalne

Nowa technologia zapobiegająca falsyfikacjom zapewni bezpieczne dostawy oryginalnych napojów, kosmetyków, lekarstw, elektroniki i wielu innych rzeczy.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W czasach trudności ekonomicznych na rynek przeciekają podrabiane produkty z wielu dziedzin, począwszy od żywności i medycynie, a skończywszy na perfumach i urządzeniach elektronicznych. Potrzebne jest wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań technicznych, by można było odróżnić falsyfikaty i informować o nich konsumentów. Falsyfikacje stanowią jeden z poważniejszych problemów światowych i łączą się ze środowiskowymi i gospodarczymi konsekwencjami. Działalność taka zachęca do współudziału w organizowanych przestępstwach, powoduje utratę pracy, zapewnia ucieczkę podatkową oraz stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. W finansowanym przez UE projekcie, o nazwie "System szybkiego grawerowania podpowierzchniowego i odczytywania oznaczeń do walki z falsyfikacjami" (SFERA), podjęto się przezwyciężenia takiego wyzwania z wyraźnym sukcesem. W projekcie SFERA pomyślnie opracowano nowy system oznaczania laserowego, który dotyczy wszystkich problemów związanych z oznaczaniem kontenerów. System ten obejmuje przepływ produktu przez proces technologiczny, skuteczną identyfikowalność oraz stosowanie środków przeciwdziałających falsyfikacjom. System dotyczy także znakowania kontenerów bez powodowania pęknięć lub zanieczyszczeń, oraz wprowadzanie czytelnych oznaczeń do prawidłowej i szybkiej zmiany kierunku kontenerów podczas produkcji. Może on skutecznie identyfikować produkty przepływające przez łańcuch dostaw oraz kontrolować ich autentyczność w celu zmniejszenia ryzyka przecieku sfałszowanych produktów na rynek. System grawerowania, opracowany podczas realizacji projektu SFERA, powstał na bazie nowoczesnej technologii, zapewniając szybkości znakowania dostosowane do szybkości linii technologicznych znajdujących się w przemyśle farmaceutycznym oraz aplikacjach wymagających wytwarzania prowadzonego na dużych powierzchniach. Projekt SFERA bazował na wynikach wcześniej realizowanego projektu, o nazwie "System nieagresywnego wewnętrznego znakowania przy użyciu lasera" (Naginels). W rezultacie tego, w ramach projektu SFERA, udało się opracować nowy ultraszybki laser o wysokiej mocy, a także szybki przenośny system odczytywania. Opracowano także szybki system podawania wiązki i jej obsługi, a dodatkowo dobrany odpowiednio model sterowania procesem i kodowania. Komponenty te zostały zintegrowane w ramach przemysłowego stanowiska roboczego, kompatybilnego, między innymi, z wymaganiami przemysłu farmaceutycznego. Do projektu tego wniosło swój wkład wiele europejskich krajów, by wymienić Belgię, Francję, Włochy i Wielką Brytanię, w połączeniu z ekspertami z sektorów przemysłowych.Inną dodatkową korzyścią, zastosowaną przy pakowaniu kosmetyków, oraz w przypadku innych opakowań, które wymagają dekoracyjnego upiększania było opatentowanie "efektu dyfrakcyjnego". Koncepcja ta dotyczy znakowania falsyfikacji, wykrywalności oraz zadziwiająco tęczowych wzorów na oznakowaniach. W ramach projektu opracowano także opcję umieszczania czytelnych kodów w odbiciu, co ułatwia integrację procesów technologicznych na liniach produkcyjnych i rozszerzanie możliwości rynkowych. Technologia opracowana w projekcie SFERA przewyższa znacznie istniejące techniki zwalczania falsyfikatów, takie jak stosowane przy pakowaniu produktów z zakresu techniki natrysku atramentowego, do przywieszek z automatycznymi identyfikatorami RFID, oraz w klasycznych technikach laserowego znakowania. Koncepcje tej technologii zostały uznane za "najlepsze metody zwalczania problemów z falsyfikatami" i stanowią niezwykłą szansę zastosowania w wielu sektorach przemysłu. Olbrzymie korzyści z tego odniosą sektory produkcji farmaceutycznej, kosmetyków, perfum, towarów luksusowych, napojów, części samochodowych oraz modułów fotowoltaicznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania