CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Building a knowledge Repository for Occupational Well-being Economics Research

Article Category

Article available in the following languages:

Ekonomia bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy dotyczy dobrostanu pracowników, ma jednak również ważny aspekt ekonomiczny. Ponieważ nie poświęcano mu ostatnio zbyt wiele uwagi, projekt wspierany przez UE zajął się nim bardziej wnikliwie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Praca jest działalnością ekonomiczną, zaś aspekt ekonomiczny w istotnej mierze wpływa na postrzeganie zagadnień BHP przez pracowników i przedsiębiorstwa, nie wspominając o rządach. Jednak jest to bezwzględnie aspekt, którego nie można pomijać. Pomimo niewątpliwego znaczenia tego czynnika aspekt ekonomiczny BHP jest przedmiotem niedostatecznie badanym. W ramach tematu Zdrowie siódmego programu ramowego UE (7PR) powstał projekt ROWER ("Building a knowledge repository for occupational well-being economics research") pomagający koordynować i wspierający badania na tak istotnym polu. Projekt skupił wiodących europejskich specjalistów ds. BHP. Wsparł i koordynował badania ekonomicznego aspektu BHP poprzez utworzenie repozytorium wiedzy. W ramach prac ROWER dokonano obszernego przeglądu piśmiennictwa. W celu pozyskania potrzebnych informacji zorganizowano szereg konferencji i imprez. Wiedzę tę ujęto w sprawozdaniach i poprzez dynamiczną platformę internetową udostępniono środowisku zajmującemu się badaniami nad BHP. Interaktywna witryna umożliwiła badaczom analizowanie i komentowanie wszelkich dostępnych informacji. Ponadto tworzone przez użytkowników fora internetowe pobudzały do dyskusji na konkretne tematy. Zespół projektu ROWER koncentrował się na słabo badanym aspekcie ekonomicznym BHP. Wyniki prac projektowych pomogą decydentom uwzględnić ten jakże ważny czynnik podczas tworzenia przepisów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania